Serveringstillstånd

Vad gäller för utrymning av serveringsställen när öppettiden begränsats till kl. 22.30?

För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas fordras att, tiden för servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat, ska avslutas senast kl. 22.00. Serveringsstället ska därefter utrymmas och stängas senast kl. 22.30.

Serveringsstället får dock hållas öppet för försäljning av mat och dryck genom take away och hemleveranser.

Mer information om förbudet finns  på regeringens webbsida. 

För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Detta gäller oavsett om det handlar om ett tillfälligt evenemang som exempelvis en festival eller om du driver en restaurang. Här hittar du information om vad de olika tillstånden innebär samt lagar och regler.