Utbildning ansvarsfull alkoholservering

Tillståndsenheten i Södertälje kommun i samarbete med Polismyndigheten bjuder in till en tvådagarskurs i ansvarsfull alkoholservering enligt en modell som utarbetats av STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem).

Utbildningen har varit framgångsrik och bland annat resulterat i minskad överservering av alkohol och minskat krogrelaterat våld. Utbildningen är en insats i Södertälje kommuns drog- och brottsförebyggande arbete och sker även i samarbete med Botkyrka, Haninge, Nykvarn och Nynäshamns kommun.

Det är särskilt viktigt att de som utses till serveringsansvariga har god kännedom och förståelse för alkohollagens bestämmelser och dess tillämpning. Varje deltagare som genomgår utbildningen och klarar ett kunskapsprov får ett diplom.

Målgruppen är framförallt personal som arbetar med alkoholservering.

Kursinnehåll:

- Alkoholen på gott och ont - medicinska effekter,

- närpolis informerar bl. a. om hur det krogrelaterade våldet ser ut lokalt,

- narkotikamissbruk på krogen,

- skriftligt prov,

- konflikthantering,

Det kommer även ges möjlighet att ställa frågor till alkoholhandläggare och föreläsare. Välkommen med anmälan senast den 10 april 2023.

Välkommen!

 

Tillståndsenheten 

Södertälje kommun

 

Obs! I Nykvarns kommuns riktlinjer för serveringstillstånd framgår att det i alla nya serveringstillstånd ska ställas krav om att all serveringspersonal ska genomgå utbildning i ansvarfull alkoholservering inom sex månader från beslutsdatum. All nyanställd serveringspersonal ska genomgå utbildningen inom sex månader från beslutsdatum. I år kommer tillsyn om villkoret uppfylls att göras.

Anmäl er personal till utbildningen - de som är nya, de som gått utbildningen för länge sedan och behöver fräscha upp sina kunskaper.

Datum för utbildningen är onsdagen den 19 april och 26 april 2023.
Plats: Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, lokal Symfonin plan 1. 

Full närvaro krävs båda dagarna.

Obs! En anmälningsblankett per person.

Kostnad: 2000 sek inkl. moms per person som kommunen debiterar via inbetalningskort. Kursmaterial, lunch och fika ingår.

Anmälan till tvådagarsutbildning i ansvarsfull alkoholservering