Etablera i Södertälje

Södertälje kommun erbjuder kvalificerad kostnadsfri service för dig som vill etablera, expandera eller utveckla ditt företag i Södertälje. Att investera i Södertälje är att investera i en växande region. Du kan läsa mer om vad Astra Zeneca, VW och Scania med flera tycker om att utveckla sina verksamheter i Södertälje i broschyren "26 skäl för dig att etablera och investera i Södertälje" nedan.

Södertälje har idag ett stort och starkt näringsliv. Vi har länets tredje största arbetsmarknad med över 45 000 arbetstillfällen varav cirka 34 000 finns i privat sektor. Med vårt strategiska läge i Stockholmsregionen – två Europavägar, hamn och järnvägsförbindelser är också Södertälje intressant för nya etableringar.

Industrierna i Södertälje är viktiga för vår kommun, för Stockholms län och för Sverige. För att upprätthålla kompetensen och hela tiden utvecklas behöver samhället omfamna industrierna. Ett tydligt exempel på detta är utvecklingen av Södertälje Science Park – en unik högskolesamverkan mellan Scania, AstraZeneca, KTH och kommunen kring framtidens utbildning och forskning.

Vi står inför en spännande utveckling, både som kommun och som del av en expansiv storstadsregion. Utveckling är något vi skapar tillsammans. Framgångsfaktorer är öppenhet, dialog och tydlighet kring utmaningarna, och hur vi tillsammans kan arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Södertälje.

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande Södertälje

Etableringsförfrågan till Södertälje kommun

Gå vidare till beskrivning av dina behov