Driva företag i Södertälje

Med kvalificerad, kostnadsfri service för den som planerar att etablera sig i Södertälje stöttar vi nya företag och verksamheter. Vi hjälper också befint­liga företag som vill expandera.

Det finns en mängd olika organisationer som på olika sätt och i olika faser stöttar näringslivet och företagare. Det kan vara allt från produkt-, marknads- och affärsutveckling till internationalisering. I Södertälje finns ett entreprenörsråd där organisationer som stödjer företag samverkar för att kunna erbjuda dig bästa möjliga stöd. Här ser du en förteckning över några av dem:

Nationella organisationer