Eget företagande

Det ska vara enkelt att starta och driva eget företag i Södertälje. För att underlätta för dig att komma igång finns det mycket råd och hjälp att få både för att starta upp ett nytt företag och för att utveckla ditt befintliga.

Starta eget

I Södertälje finns många aktörer som hjälper privatpersoner att starta eget företag och får redan befintliga företag att växa. Vill du få hjälp och råd att starta eget företag kan du få hjälp hos entreprenörsrådet.  

Utveckla din idé

Har du redan ett företag och dessutom en fantastisk idé, produkt eller innovation som du vill utveckla? Goda idéer är utmärkta men det krävs också resurser och effektiva processer. Marknaden ställer också allt högre krav och kanske vill du skapa ett försprång jämfört med dina konkurrenter?
Destination Södertälje är aktiva i olika föreningar och samverkansorgan som utvecklar näringslivet samt samarbetar med flera organisationer som kan ge idé- och innovationsstöd, kompetensutveckling och rådgivning. Vill du få stöd och råd hur du kan utveckla din idé kan du få hjälp från lokala och nationella organisationer.