Information om coronaviruset för företagare

Spridningen av coronaviruset drabbar företagare och föreningsliv i kommunen på många olika sätt. Kommunen öppnar nu en stödlinje riktad till företag och föreningar för att svara på frågor, guida till olika myndigheter och ge tips och råd.

Stödlinjen har samma nummer som Kontaktcenter, 08-523 010 00 och är öppen 8-17 måndag-torsdag, 8-15 fredag.

Stödlinjen bemannas av personal från Kontaktcenter, Näringslivskontoret och Kultur- och fritidskontoret och erbjuder

  • Svar på frågor kring företagande och föreningsliv
  • Guidning till andra myndigheter, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan
  • Stöd och tips gällande till exempel regeringens åtgärder

Du kan också ställa dina frågor genom att mejla naringsliv@sodertalje.se eller forening@sodertalje.se

Kommunens övergripande arbete

Södertälje kommun följer händelseutvecklingen kring smittspridning av coronaviruset (covid-19) och följer de rekommendationer som Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten ger. Läs mer på sodertalje.se/coronaviruset

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Vi uppdaterar dem löpande.

Vad innebär regeringens krispaket för småföretagare?

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

avser perioden 1 mars – 30 juni 2020. Endast ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen ska gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Skatteverket kommer med mer info snart.

Statlig företagsakut för drabbade företag 

En statlig lånegaranti inrättas. Detta innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av Coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Kontakta din bank.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För sällanköpshandel, hotell och restaurang inrättas ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.
Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni 2020. Kontakta din hyresvärd.


Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt

100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Skatteverket kommer med mer information.

Förslaget om anstånd med skatten utvidgas

Det tidigare förslaget om att få anstånd med skatteinbetalning kommer att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. Ansökan kommer att kunna göras till Skatteverket.

Företag kan läggas vilande vid arbetslöshet

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Mer information på driva-eget.se

Vem omfattas av krispaketet för småföretagare?

Det finns ingen formell avgränsning för hur stort företaget får vara.

Vad gör jag om min hyresvärd inte vill gå med på regeringens förslag?

Förslaget är inte tvingande utan det är upp till varje hyresvärd att bestämma om de vill.

Vad innebär regeringens första förslag till krispaket till företagare?

Korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att företaget kan minska personalkostnaderna utan att säga upp anställda. En anställd kan gå ner till exempelvis 40 procents arbetstid, och samtidigt behålla cirka 90 procent av lönen. Samtidigt kan företaget minska sin lönekostnad för den anställde med ungefär hälften. Staten går in och betalar hälften av kostnaden Den 7 april träder de nya reglerna i kraft, men tillämpas retroaktivt från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Ansökan görs till Tillväxtverket.

Anstånd med att betala in skatt och arbetsgivaravgifter

Med de nya reglerna kan företag vänta med att betala in skatt till staten.

Staten står för sjuklönekostnaderna för anställda i två månader och karensdagen är borttagen

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14


Mer information på driva-eget.se 

Var finns samlad myndighetsinformation i frågor som rör företagare?

www.verksamt.se finns samlad information från myndigheter som berör företagare

Finns det verktyg och planeringsstöd som jag kan ta hjälp av för att säkra beredskapen i mitt företag?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) www.msb.se har verktyg till privata och offentliga verksamheter för att säkra beredskapen. Här finns tips på planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänster och stöd för kontinuitetshantering. Tillväxtverket har även samlad information om hur företagare kan hantera utmaningar och förändringar till följd av coronaviruset. www.tillvaxtverket.se

Vad gäller om en medarbetare blir sjuk?

Insjuknar dina medarbetare med coronasymptom ska de inte vara på jobbet utan stanna hemma. Rekommendera dem att gå in på www.1177.se , där finns mycket information. Det går också att ringa 1177 för rådgivning. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska de stanna hemma under hela sjuktiden, plus två dagar efter tillfrisknandet. Vid allmänna frågor som rör coronaviruset, hänvisa till 113 13.

Vad gäller ang sjukpenning, karensdag etc?

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Mer info på driva-eget.se

Vad gäller om jag behöver säga upp medarbetare eller permittera dem?
Vad gäller för evenemang?

Regeringen har fattat beslut om förbud för evenemang med över 50 personer. Det gäller exempelvis stora idrottsevenemang, konserter, mässor och konferenser som folk kommer resande till från olika geografiska håll. Arrangören för ett evenemang är ansvarig för att förbudet efterlevs.

Kommer Näringslivsenhetens planerade nätverksträffar att genomföras?

Näringslivsenheten har ställt in sina kommande nätverksträffar (frukostklubben och företagarlunch) under april.

Vad gör kommunen för företagare i Södertälje?
När börjar gratisparkeringen att gälla?

Kostnadsfri parkering dygnet runt börjar gälla måndagen den 30 mars på tre parkeringsytor i centrala Södertälje: Centralplan, Tom Tits samt Torekällskolan. Parkeringarna är nu skyltade med en blå P-skylt, betalautomaterna har täckts över. Fri parkering dygnet runt gäller på de tre ytorna fram tills att nya skyltar monterats och betalautomaterna omprogrammerats.

När så skett kommer de två första timmarna vara avgiftsfria, följande timmar gäller beslutad taxa. Vi ber alla vara uppmärksamma och noggrant kontrollera skyltning samt ta del av informationen på kommunens webbplats som uppdateras löpande.

Två timmars fri parkering på tre olika platser kommer att gälla fram till den 30 september 2020, och är en del av de åtgärder kommunen vidtar för att stödja lokala näringslivet där många drabbas hårt till följd av spridningen av coronavirussjukdomen (covid-19). Syftet med fri parkering är att stimulera handeln i Södertälje City, att underlätta för dem som vill handla och uträtta ärenden där.

Kan jag kombinera regeringens hyresstöd med kommunens?

Ja, kontakta Telge Fastigheter om hur.

Vart kan jag mejla för att få svar på mina företagsrelaterade frågor?

Du kan ställa dina frågor genom att mejla naringsliv@sodertalje.se

Kan jag ringa och prata med någon för att få hjälp och svar på mina frågor ang företag?

Kommunen har öppnat en stödlinje för att vara till hjälp i arbetet för att hålla igång verksamheten i företag och föreningar.

Stödlinjen har samma nummer som Kontaktcenter, 08-523 010 00 och är öppen 8-17 måndag-torsdag, 8-15 fredag.