Livsmedel och dricksvatten

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som erbjuder konsumenter livsmedel också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Livsmedelsföretaget ansvarar alltså för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den. Tänk på att även annat än mat räknas till livsmedel, som till exempel snacks, snus och dricksvatten.

 Den svenska livsmedelskontrollens mål är att se till att lagstiftningen följs, så att konsumenterna får säkra livsmedel, inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. På följande sidor hittar du information och stöd för dig som behöver veta hur du ska hantera livsmedel på rätt sätt. Du hittar också information om hur du sätter upp ett egenkontrollprogram för att stödja ditt arbete för att uppnå säkra livsmedel och följa lagstiftningen.

Varje organisation som med någon form av regelbundenhet hanterar livsmedel är enligt lagen ett livsmedelsföretag. Det gäller såväl stora som små företag, från bonden som producerar mjölk till kiosken som säljer godis, och restaurangen som serverar mat. Det gäller även verksamheter som inte är vinstdrivande, som till exempel skolkök eller en förening som har café för allmänheten.

Har du ett livsmedelsföretag måste du registrera det hos kommunen. Du som ska delta i en festival, en mässa eller ett evenemang behöver också registrera din verksamhet. Använd blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. 

Det finns dock några saker du får göra utan att registrera en livsmedelsanläggning, som till exempel när:

 • en bilverkstad ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina kunder.
 • en blomsteraffär har en frysbox med glasspinnar.
 • en hårfrisör bjuder kunderna på dryck under behandlingen.
 • en privatperson är med i en förening och frivilligt bakar några enstaka plåtar kanelbullar som föreningen sedan serverar vid något eget evenemang.
 • en privatperson bakar några enstaka plåtar kakor som barnen sedan säljer i skolans regi.
 • en idrottsförening vid något eget evenemang värmer och serverar mindre mängder korv med bröd, om det sammantaget handlar om ett genomsnitt på färre kunder än 25 om dagen räknat på ett år.

Vill du veta exakt vad som gäller för just din verksamhet kan du fråga Näringslivskontoret. 

Här har vi samlat några tips om andra avdelningar på kommunen som du kan behöva ha kontakt med när du ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag:

 • Om du vill använda allmän plats eller kommunal mark till din verksamhet måste du anmäla det till Polisen och Gatu- och parkenheten. Det gäller till exempel torgförsäljning, uteserveringar eller försäljningsvagn på gatan.
 • Har du en kyl, frys, värmepump eller luftkonditionering kan du behöva lämna in en årlig köldmedierapport. Kontakta miljökontoret. 
 • Om du ska bygga om eller vill ändra användningen av lokalen kan du behöva bygglov. Ansök om det hos bygglovsenheten. 
 • Om din livsmedelsverksamhet är ansluten till det kommunala avloppet måste du ha fettavskiljare. Det anmäler du till Telge nät. 
 • Om ditt livsmedelsföretag har enskilt dricksvatten har du ansvar för kvaliteten på dricksvattnet och för att ta prover regelbundet. Då behöver du kontakta Miljökontorets livsmedelsenhet. 
 • Vill du kunna servera alkohol eller sälja alkohol och tobak behöver du söka tillstånd hos tillståndsenheten. 
 • Om du vill sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket innan du börjar sälja. Här finns information om hur du gör det. ·
 • I lokalerna du håller till kan du behöva göra en obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Då kontaktar du samhällsbyggnadskontorets bygglovssenhet. 
 • Behöver du använda brandfarliga varor kontaktar du Södertörns brandförsvarsförbund. ·
 • Om du producerar farligt avfall behöver du ha kontakt med Telge återvinning. 
 • Avfallshämtning beställer du hos Telge återvinning. 

Stora delar av livsmedelslagstiftningen är gemensam för EU. EU kontrollerar att medlemstaternas livsmedelskontroll följer den gemensamma lagstiftningen. Det gör man genom Food and Veterinary Office, Dublin, Irland.

Hur livsmedelskontrollen ska gå till och vilka mål och prioriteringar som finns för kontrollen beskrivs i den nationella kontrollplanen. I Sverige gäller även den svenska livsmedelslagen, den svenska livsmedelsförordningen, och Livsmedelsverkets föreskrifter med mera. Du hittar bra information om lagar och regler på Livsmedelsverkets webbplats.

Varje organisation som med någon form av regelbundenhet hanterar livsmedel är enligt lagen ett livsmedelsföretag. Det gäller såväl stora som små företag, från bonden som producerar mjölk till kiosken som säljer godis, och restaurangen som serverar mat. Det gäller även verksamheter som inte är vinstdrivande, som till exempel skolkök eller en förening som har café för allmänheten.
Har du ett livsmedelsföretag måste du registrera det hos kommunen. Du som ska delta i en festival, en mässa eller ett evenemang behöver också registrera din verksamhet. Använd blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. 
Det finns dock några saker du får göra utan att registrera en livsmedelsanläggning, som till exempel när:
• en bilverkstad ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina kunder.
• en blomsteraffär har en frysbox med glasspinnar.
• en hårfrisör bjuder kunderna på dryck under behandlingen.
• en privatperson är med i en förening och frivilligt bakar några enstaka plåtar kanelbullar som föreningen sedan serverar vid något eget evenemang.
• en privatperson bakar några enstaka plåtar kakor som barnen sedan säljer i skolans regi.

För dig som just ska börja med att ha företag i livsmedelsbranschen ger vi här några tips om var du kan söka hjälp:


• Nyföretagarcentrum 
Här får du stöd med allt som har att göra med att starta ett företag, samt tips om bra kontaktnät och annat som du behöver som ny i din bransch.


• Näringslivskontoret – Destination Södertälje 
Vi vet mycket om lediga lokaler, bra mässor och bra kontakter. När vi inte kan svara kan vi ofta hjälpa dig till rätt person. Vi ordnar också med företagslots, vilket är en kostnadsfri tjänst som innebär att du får träffa någon som berättar för dig vad som krävs för att starta en sådan verksamhet som du vill ha.


• Branschorganisationer
Din branschorganisation känner till vilka lagar och regler som gäller i din bransch och har ofta mycket bra informationsmaterial där det står tydligt vad som krävs när det gäller livsmedelskontroll. Många gånger har de även experter som du kan fråga. Det finns till exempel organisationer för hotell och restaurang, livsmedelsbutiker, bryggerier, mjölk, ägg, kött, bagerier, vatten, bensinmackar, e-handel.


• Branschriktlinjer 
De riktlinjer som rör livsmedelskontroll för din bransch har Livsmedelsverket samlat på sin webbplats. Kanske hittar du här riktlinjer om sådant som du inte ens visste att du måste kontrollera?


• Livsmedelsverket 
Du bör hitta i stort sett allt du behöver veta om regler på Livsmedelsverkets webbplats, men de har också bra tips för dig som är ny i branschen. Du får svar på frågor om allt från vilken typ av målarfärg som är godkänd för restauranger till vilken temperatur det ska vara i en frysdisk.


• Kontaktcenter 
Vill du fråga om kostnader, öppettider, administration och liknande kan kommunens Kontaktcenter hjälpa dig.


Miljökontorets livsmedelsenhet 
Vi utövar livsmedelskontroll i kommunen och är tillsynsmyndighet för livsmedelsverksamheter som dricksvattenproducenter, butiker, restauranger, skolkök och caféer. Har du frågor som gäller vår kontrollverksamhet eller just ditt företags verksamhet kan du vända dig till oss.

Om du öppnar en ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet måste du registrera din livsmedelsverksamhet hos miljökontoret. Din anmälan om registrering behöver vi ha in minst 10 dagar innan du öppnar.
Registrera ditt företag genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. 
All livsmedelsverksamhet måste kontrolleras enligt lag, och det är förenat med en kostnad. Läs mer under rubriken Vad kostar livsmedelskontroll. 
Du måste också förbereda verksamheten och lokalen så att lagstiftningens krav uppfylls innan du öppnar för kunder.
Livsmedelsenhetens långsiktiga mål är detsamma som ditt – att du ska ha en verksamhet som är bra för dina kunder. Anmäler du inte din verksamhet till miljökontoret har vi rätt att stänga din butik eller restaurang eftersom vi har kontrollansvar enligt livsmedelslagen. Det gäller också om du utsätter kunderna för fara genom att inte följa lagstiftningen.

Vill du veta exakt vad som gäller för just din verksamhet kan du fråga Näringslivskontoret. 
Här har vi samlat några tips om andra avdelningar på kommunen som du kan behöva ha kontakt med när du ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag:
• Om du vill använda allmän plats eller kommunal mark till din verksamhet måste du anmäla det till Polisen och Gatu- och parkenheten. Det gäller till exempel torgförsäljning, uteserveringar eller försäljningsvagn på gatan.
• Har du en kyl, frys, värmepump eller luftkonditionering kan du behöva lämna in en årlig köldmedierapport. Kontakta miljökontoret. 
• Om du ska bygga om eller vill ändra användningen av lokalen kan du behöva bygglov. Ansök om det hos bygglovsenheten. 

• Om din livsmedelsverksamhet är ansluten till det kommunala avloppet måste du ha fettavskiljare. Det anmäler du till Telge nät. 


• Om ditt livsmedelsföretag har enskilt dricksvatten har du ansvar för kvaliteten på dricksvattnet och för att ta prover regelbundet. Då behöver du kontakta Miljökontorets livsmedelsenhet. 


• Vill du kunna servera alkohol eller sälja alkohol och tobak behöver du söka tillstånd hos tillståndsenheten. 
• Om du vill sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket innan du börjar sälja. Här finns information om hur du gör det. 
• I lokalerna du håller till kan du behöva göra en obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Då kontaktar du samhällsbyggnadskontorets bygglovssenhet. [


• Behöver du använda brandfarliga varor kontaktar du Södertörns brandförsvarsförbund. 


• Om du producerar farligt avfall behöver du ha kontakt med Telge återvinning. 
• Avfallshämtning beställer du hos Telge återvinning.