Livsmedel och dricksvatten

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som erbjuder konsumenter livsmedel också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Livsmedelsföretaget ansvarar alltså för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den. Tänk på att även annat än mat räknas till livsmedel, som till exempel snacks, snus och dricksvatten.

 Den svenska livsmedelskontrollens mål är att se till att lagstiftningen följs, så att konsumenterna får säkra livsmedel, inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. På följande sidor hittar du information och stöd för dig som behöver veta hur du ska hantera livsmedel på rätt sätt. Du hittar också information om hur du sätter upp ett egenkontrollprogram för att stödja ditt arbete för att uppnå säkra livsmedel och följa lagstiftningen.

Varje organisation som med någon form av regelbundenhet hanterar livsmedel är enligt lagen ett livsmedelsföretag. Det gäller såväl stora som små företag, från bonden som producerar mjölk till kiosken som säljer godis, och restaurangen som serverar mat. Det gäller även verksamheter som inte är vinstdrivande, som till exempel skolkök eller en förening som har café för allmänheten.

Har du ett livsmedelsföretag måste du registrera det hos kommunen. Du som ska delta i en festival, en mässa eller ett evenemang behöver också registrera din verksamhet. Använd blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. 

Det finns dock några saker du får göra utan att registrera en livsmedelsanläggning, som till exempel när:

 • en bilverkstad ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina kunder.
 • en blomsteraffär har en frysbox med glasspinnar.
 • en hårfrisör bjuder kunderna på dryck under behandlingen.
 • en privatperson är med i en förening och frivilligt bakar några enstaka plåtar kanelbullar som föreningen sedan serverar vid något eget evenemang.
 • en privatperson bakar några enstaka plåtar kakor som barnen sedan säljer i skolans regi.
 • en idrottsförening vid något eget evenemang värmer och serverar mindre mängder korv med bröd, om det sammantaget handlar om ett genomsnitt på färre kunder än 25 om dagen räknat på ett år.

Vill du veta exakt vad som gäller för just din verksamhet kan du fråga Näringslivskontoret. 

Här har vi samlat några tips om andra avdelningar på kommunen som du kan behöva ha kontakt med när du ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag:

 • Om du vill använda allmän plats eller kommunal mark till din verksamhet måste du anmäla det till Polisen och Gatu- och parkenheten. Det gäller till exempel torgförsäljning, uteserveringar eller försäljningsvagn på gatan.
 • Har du en kyl, frys, värmepump eller luftkonditionering kan du behöva lämna in en årlig köldmedierapport. Kontakta miljökontoret. 
 • Om du ska bygga om eller vill ändra användningen av lokalen kan du behöva bygglov. Ansök om det hos bygglovsenheten. 
 • Om din livsmedelsverksamhet är ansluten till det kommunala avloppet måste du ha fettavskiljare. Det anmäler du till Telge nät. 
 • Om ditt livsmedelsföretag har enskilt dricksvatten har du ansvar för kvaliteten på dricksvattnet och för att ta prover regelbundet. Då behöver du kontakta Miljökontorets livsmedelsenhet. 
 • Vill du kunna servera alkohol eller sälja alkohol och tobak behöver du söka tillstånd hos tillståndsenheten. 
 • Om du vill sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket innan du börjar sälja. Här finns information om hur du gör det. ·
 • I lokalerna du håller till kan du behöva göra en obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Då kontaktar du samhällsbyggnadskontorets bygglovssenhet. 
 • Behöver du använda brandfarliga varor kontaktar du Södertörns brandförsvarsförbund. ·
 • Om du producerar farligt avfall behöver du ha kontakt med Telge återvinning. 
 • Avfallshämtning beställer du hos Telge återvinning. 

Stora delar av livsmedelslagstiftningen är gemensam för EU. EU kontrollerar att medlemstaternas livsmedelskontroll följer den gemensamma lagstiftningen. Det gör man genom Food and Veterinary Office, Dublin, Irland.

Hur livsmedelskontrollen ska gå till och vilka mål och prioriteringar som finns för kontrollen beskrivs i den nationella kontrollplanen. I Sverige gäller även den svenska livsmedelslagen, den svenska livsmedelsförordningen, och Livsmedelsverkets föreskrifter med mera. Du hittar bra information om lagar och regler på Livsmedelsverkets webbplats.