Utbildning ansvarsfull alkoholservering

Tillståndsenheten i Södertälje kommun i samarbete med Polismyndigheten bjuder in till en tvådagarskurs i ansvarsfull alkoholservering enligt en modell som utarbetats av STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem). Utbildningen har varit framgångsrik och bland annat resulterat i minskad överservering av alkohol och minskat krogrelaterat våld. Utbildningen är en insats i Södertälje kommuns drog- och brottsförebyggande arbete och sker även i samarbete med Nykvarn, Huddinge och Botkyrka kommun.

Målgruppen är framförallt personal som arbetar med alkoholservering även ordningsvakter och entrévärdar är välkomna.

Välkommen!

Paula Lindström, Sandro Banovac och Carina Johansson

Tillståndshandläggare

Södertälje kommun

 

Obs! I Södertälje kommuns samt i Nykvarns kommuns riktlinjer för serveringstillstånd framgår att det i alla nya serveringstillstånd ska ställas krav om att all serveringspersonal ska genomgå utbildning i ansvarfull alkoholservering inom sex månader från beslutsdatum. All nyanställd serveringspersonal ska genomgå utbildningen inom sex månader från beslutsdatum.     

Program för utbildningen.

Full närvaro krävs båda dagarna.

Obs! En anmälningsblankett per person.

Kostnad: 2000 sek inkl. moms per person som kommunen debiterar via inbetalningskort. Kursmaterial, luncher och fika ingår.

Anmälan senast 6 mars 2020

Dag 1

Måndagen den 16 mars, Stadshuset i Södertälje. Lokal: Demokratin, plan 1

08.30 -09.00 Kursens syfte och innehåll

09.00 – 09.15 Alkoholen på gott och ont
Tofta Hill Utbildning

09.15 – 09.30 Fika

09.30 – 10.20 forts. Alkoholen på gott och ont

10.30 – 11.30 Alkohollagen

11:30 – 12:15 Gemensam lunch

12.15 – 16.20 forts. Alkohollagen. Polis deltar under eftermiddagen och informerar bl. a. om hur det krogrelaterade våldet ser ut lokalt (avbrott för fikapaus).

16.20 – 16.30 Kursutvärdering och avslutning

Dag 2

Måndag 30 mars, Stadshuset i Södertälje. Lokal: Dirigenten, plan 1.

08.30-09.30 Narkotikamissbruk på krogen.
Polismyndigheten – Stockholms län

09.30 – 10.00 Fika

10.00 – 11.00 Prov

11.00 – 12.10 Konflikthantering, CUAB

12.15 – 13.15 Gemensam lunch

13.15 – 16.00 forts. Konflikthantering

16.00 – 16.20 Genomgång av prov

16:20 – 16.30 Avslutning

Anmälan till tvådagarsutbildning i ansvarsfull alkoholservering