Direktupphandling

Direktupphandling behöver till skillnad från ordinarie upphandlingar inte annonseras och används när värdet inte överstiger en så kallad direktupphandlingsgräns.

Information om direktupphandlingar

Direktupphandling används då det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen.

En direktupphandling behöver inte annonseras. Inte heller behöver man ha utvärderingskriterier i sin offertförfrågan/förfrågningsunderlag som man behöver i en annonserad upphandling.

När man väljer leverantör efter att offerter inkommit måste man dokumentera varför man valt en viss leverantör.

Inga tilldelningsbeslut behöver heller göras utan man kan meddela leverantörerna resultatet via mail eller telefon. Avtal skrivs sedan med vald leverantör. 

Direktupphandlingsgränsen

En direktupphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 534 890 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. En direktupphandling enligt LUF, Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, eller LUFS, Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 993 368 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler.

Direktupphandlingsgränsen justeras vartannat år och nästa tillfälle är 1 januari 2018.