Gör affärer med kommunen

All upphandling av varor och tjänster för Södertälje kommun görs av Telge Inköp AB, som ansvarar för alla offentliga upphandlingar åt även koncernen Telge AB, Nykvarns kommun och Salems kommun.

Upphandlingarna som görs av Telge Inköp  har ett årligt värde på cirka 3 miljarder kronor. Vid mer än hälften av upp­handlingarna tecknas så kallade ramavtal, vilket innebär att en viss  typ av vara eller tjänst köps under en bestämd tidsperiod. Den som tecknar ett ramavtal med Södertälje kommun arbetar långsiktigt med oss, oftast under cirka 2–4 år.