Aktuella direktupphandlingar

Här annonseras direktupphandlingar där Södertälje kommun är delaktiga som avtalspart och som överstiger beloppet 100.000 SEK.

Aktuella upphandlingar

Södertälje kommun, Miljökontoret avser att direktupphandla Testfiske TI 2021-0227. För mer info se bifogad offertförfrågan.

Återkom med en offert senast 2021-09-29

Läs offertförfrågan för TI 2021-0227

Ronnaskolan avser att direktupphandla Ljudutjämningssystem TI 2021-0230. För mer info se bifogad offertförfrågan.

Återkom med en offert senast 2021-09-22

Läs offertförfrågan för TI 2021-0230