Aktuella direktupphandlingar

Här annonseras direktupphandlingar där Södertälje kommun är delaktiga som avtalspart och som överstiger beloppet 100.000 SEK.

För att ta del av offertförfrågan för aktuell direktupphandling maila din förfrågan till inkop@telge.se

Kort beskrivning av de aktuella direktupphandlingarna:

  • TI 2018-0105 Gruppverksamhet för vuxna med psykisk ohälsa

   Vi efterfrågar 2 vattengympagrupper och 1 styrketräningsgrupp per termin samt 2 hälsogrupper per år (en under ht 18 och en under vt 19). Antal deltagare är max 8 per st, men ledsagare kan förekomma
   Sista dagen att lämna anbud är 2018-06-29

  • TI 2017-0328 Kvalitetsgranskning av läkemedel
   Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska kvalitetsgranskning av läkemedelshantering ske. Syftet med granskning är att ge stöd för att svara upp mot författningskrav och att stödja en säker och rationell läkemedelshantering.
   Sista dagen att lämna anbud är 2018-06-29
  • TI 2018-0132 Service och underhåll av motordrivna grindar

              Telge Återvinning har ett behov av service och underhåll till sina motordrivna grindar.

              Sista dagen för att lämna anbud är 2018-07-05