Aktuella direktupphandlingar

Sedlar i plånbok

Här annonseras direktupphandlingar där Södertälje kommun är delaktiga som avtalspart och som överstiger beloppet 100.000 SEK.

Södertälje kommun och dess bolags uppförandekod för leverantörer.

Aktuella upphandlingar

Södertälje kommun avser att direktupphandla bryggor till badplats

Uppdatering punkt 6. Leverans av produkter i bilagan TI 2024-0030 - Kommersiella villkor - Bryggor till badplatser -utkast,
där står det nu: Leverans ska ske senast 2024-05-20. Beställaren bistår med avlastning. Beställaren och leverantören kommer överens om leveranstidpunkt.

Antal rörliga beslag dubbleras:

Åbynäs : 12 par rörliga ( för att skarva ihop på 6 stycken ställen).
Bergabadet: 10 par rörliga, ( för att skarva ihop på 5 stycken ställen).

er (diarienummer TI 2024-0030). För mer information se bifogad anbudsförfrågan. 

 

Återkom med anbud senast 2024-02-26.

Läs anbudsförfrågan för TI 2024-0030

Södertälje kommun avser att direktupphandla DVD-filmer och TV-spel för utlåning  (diarienummer TI 2024-0038). För mer information se bifogad anbudsförfrågan.

Återkom med anbud senast 2024-03-30.

Läs anbudsförfrågan för TI 2024-0038.

Södertälje kommun avser att direktupphandla Konsultstöd Dagvatten (diarienummer TI 2024-0024). För mer information se bifogad anbudsförfrågan samt bilagor.

Återkom med anbud senast 2024-03-04. OBS framflyttat datum på förfrågan.

Läs anbudsförfrågan för TI 2024-0024.

Projektbeskrivning reningskrav dagvatten

Åtgärdsplan för dagvatten.