Aktuella direktupphandlingar

Här annonseras direktupphandlingar där Södertälje kommun är delaktiga som avtalspart och som överstiger beloppet 100.000 SEK.

Uppförandekod för leverantörer.

Aktuella upphandlingar

Södertälje kommun avser att direktupphandla en vikariepool av busschaufförer TI 2022-0211. För mer information se bifogad offertförfrågan.

Återkom med offert senast 2022-08-31

Läs offert för TI 2022-0211

Södertälje kommun avser att direktupphandla en konsult med kunskap om kravställning gällande miljö och klimat TI 2022-0050. För mer information se bifogad offertförfrågan.

Återkom med offert senast 2022-08-31

Läs offert för TI 2022-0050

Södertälje kommun avser att direktupphandla en parkeringsplats till en bokbuss TI 2022-0203. För mer information se bifogad offertförfrågan.

Återkom med offert senast 2022-08-31

Läs offert för TI 2022-0203.