Aktuella direktupphandlingar

Här annonseras direktupphandlingar där Södertälje kommun är delaktiga som avtalspart och som överstiger beloppet 100.000 SEK.

Uppförandekod för leverantörer.

Aktuella upphandlingar

Södertälje kommun avser att direktupphandla stöd med framtagande av skedesplanering (diarienummer TI 2022-0361). För mer information se bifogad offertförfrågan.

Återkom med en offert senast 2022-11-30

Läs offertförfrågan för TI 2022-0361.

Södertälje Stadsscen avser att direktupphandla nya headsetmikrofoner (diarienummer TI 2022-0350). För mer information se bifogad offertförfrågan.

Återkom med en offert senast 2022-11-25.

Läs offertförfrågan för TI 2022-0350.

Södertälje kommun avser att direktupphandla Evenemangstjänster (diarienummer TI 2022-0387). För mer information se bifogad offertförfrågan.

Återkom med en offert senast 2022-11-18.

Läs offertförfrågan för TI 2022-0387.

Södertälje kommun avser att direktupphandla en utredning om eventuellt kommunalt parkeringsbolag (diarienummer TI 2022-0362). För mer information se bifogad offertförfrågan.

Återkom med en offert senast 2022-11-18

Läs offertförfrågan för TI 2022-0362.

Södertälje kommun avser att direktupphandla Förändringsledning Stadshus 3.0 (diarienummer TI 2022-0370). För mer information se bifogad offertförfrågan och förstudie.

Återkom med en offert senast 2022-11-15 kl 12.00

Läs offertförfrågan för TI 2022-0370.

Förstudie Stadshuset 3.0 framtida arbetssätt, kortsiktig lösning.