En budget blir till

När kommunfullmäktige beslutar om budgeten i mitten av december är det slutet på en lång process som inleddes redan i början av året.

  1. I början av året samlas politiker och tjänstemän för en omvärldsdag där de spanar in trender och intryck från omvärlden.
  2. Under våren analyseras tidigare års resultat och omvärldsanalysen kopplas till kommunens verksamheter.
  3. Kommunstyrelsen beslutar om övergripande mål och ekonomiska ramar.
  4. Sedan ombeds nämnderna att mer i detalj beskriva hur de vill utveckla nämndens verksamhet de kommande åren med utgångspunkt i de förutsättningar som givits i rambeslutet.
  5. Under sommaren tar förvaltningen och tjänstemännen vid med budgetberedning.
  6. Därefter äger en politisk budgetberedning rum.
  7. Under hösten läggs ett förslag om Mål & Budget fram.
  8. Förslaget bereds sedan i Kommunstyrelsen.
  9. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i december.