Taxor och avgifter

Här hittar du Södertälje kommuns taxor och avgifter för år 2017.