5i12-priset 2021

Andreas Jonerholm, klubbchef för Södertälje Simsällskap tar emot 5i12-priset 2021

Tre finalister gjorde upp om årets utmärkelse: Livet bitch, Helen Jaktlund från Pingstkyrkans sociala center och Södertälje Simsällskap. Utmärkelsen går till en person eller organisation i Södertälje som står upp för människors lika värde och medmänsklighet i samhället, som aktivt bidrar till att minska motsättningar mellan människor från olika kulturer. Juryns val blev Södertälje Simsällskap.

Grattis Södertälje Simsällskap!

Juryns motivering: 

”Tack vare en verksamhet som bottnar i att alla har förutsättningar att vara med – där tron på en människas förmåga, vad vi kan och klarar, är helt central – går årets 5i12-pris till Södertälje Simsällskap.”

5i12-prisets filmkanal

5i12-priset i Södertälje

5i12-priset 2021 - vinnaren presenteras


5i12-priset 2021 - ceremoni och prisutdelning

 

Jury 2021

Ola Schön, stadsdirektör 
Juan Copovi Mena, VD Telge AB 
Elof Hansjons (S), ommunalråd 
Alexander Rosenberg (M), kommunalråd i opposition 
Tomas Karlsson, Länstidningen
Mikael Alfredsson, Polisen i Södetälje

Årets lokala politiska manifest

Vi ska ha ett anständigt samhällsklimat, där allas lika värde respekteras. Vi ska ha ett samhälle fritt från diskriminering och främlingsfientlighet. Vi ska underlätta för alla att delta och vara en del av samhället. Så ska vårt samhälle se ut. Det var idealen som drev fram 5i12-rörelsen för mer än 30 år sedan. För att ena medborgarna och arbeta mot främlingsfientlighet och rasism stiftades 5i12-rörelsen. Varje år den 5 december klockan fem i tolv hålls en manifestation för att belysa det fortsatta arbetet.

I Södertälje bor, verkar och lever människor som har sitt ursprung i olika delar av Sverige och världen och som har olika bakgrund. Det är en styrka och vi vill representera alla kommunens invånare. Det ska inte spela någon roll var du eller dina föräldrar har sitt ursprung. Hos oss är det viktigt att stå upp för att alla är en del av samma samhälle med lika rättigheter och skyldigheter.

Samhällsdebatten har hårdnat den senaste tiden och vi ser på den utvecklingen med oro. Vi har en lagstiftning som förbjuder diskriminering men vi vet att verkligheten inte alltid speglar lagen. Det finns fortfarande många som missgynnas på grund av etnisk tillhörighet, kön eller könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

I år kommer manifestationen för andra året i rad att ske digitalt. Det har varit en tung och sorglig tid men i det mörka finns ändå ljusglimtar. Kanske kommer vi i framtiden se tillbaka på den här tiden och även minnas alla de tillfällen då människor hjälpte sina medmänniskor och visade hänsyn, kraft och mod för att kanske rädda livet på en främling.

Vi väljer varje år en pristagare men vi alla behövs i kampen. Vi – såväl politiker som medborgare – måste stå upp för det samhälle vi vill ha.
I Södertälje har kommunen, Telge, polisen och LT valt att uppmärksamma 5i12-rörelsens viktiga arbete för allas lika värde genom att i samband med detta datum utse en person eller organisation som aktivt står upp för mer medmänsklighet och som underlättar för alla att vara en del av det gemensamma samhället. Återigen utses en pristagare som bidrar till att stärka vårt samhälle.

Vi – såväl politiker som medborgare – måste stå upp för det Södertälje vi vill ha. Det gör vi varje år den 5 december klockan 5 i 12.

Boel Godner (S)
David Winerdal (KD)
Tage Gripenstam (C)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Metin Hawsho (L)
Linda Sjögren (V)

Tidigare vinnare

2020: Läxhjälpen 
2019: FUB Södertälje/Nykvarn
2018: KRIS
2017: RFSL Södertälje
2016: Kyrkorna i Södertälje
2015: Läsa för integration
2014: Tillsammans för Södertälje
2013: El Sistema

Bakgrund

Sedan 1993 har Södertälje varit en del av 5i12-rörelsen. Varje år hålls en manifestation och en prisutdelning där vi till samman står upp för

människors lika värde.

5i12 Priset delas ut till en person eller organisation som gjort viktiga insatser för att motverka utanförskap och som bidragit till medmänsklighet och solidaritet. I Södertälje delas priset ut av Södertälje kommun, Länstidningen och Polisen i Södertälje.

Rörelsen har sitt ursprung i Härnösand där den bildades i slutet av 1980-talet efter några tragiska dödsfall och uppblossade våldsamheter mellan ortsbor och flyktingar.

Namnet anspelar på klockan, 5 i 12. Det är snart midnatt och hög tid att göra något innan det är för sent.

För människors lika värde!