5i12-priset i Södertälje

Bild som visar 5i12-rörelsens logotyp.

Sedan 1993 har Södertälje varit en del av 5i12-rörelsen. Varje år hålls en manifestation och en prisutdelning där vi till samman står upp för människors lika värde. 5i12 Priset delas ut till en person eller organisation som gjort viktiga insatser för att motverka utanförskap och som bidragit till medmänsklighet och solidaritet.

2020 års 5i12-pris i Södertälje går till Stiftelsen Läxhjälpen. Grattis och tack för allt ni gör! Erica Hagström hämtade priset på den förinspelade prisutdelningen. Prisutdelningen kan ses i slutet av filmen nedan, även det nationella 5i12-uppropet och den lokala manifestatiostexten läses upp.

Via den här länken kommer du till ett spelarfönster där du kan hoppa mellan filmens olika kapitel (fungerar om du surfar på dator).

Vinnarmotivering 2020:

”Integration är att riva hinder och sänka trösklar. Att tro på en människas förmåga är helt centralt. Extra viktigt är detta i skolan. Att klara betyg, få behörighet, öppnar dörrar och motverkar utanförskap. Stiftelsen Läxhjälpen har visat sig besitta exakt sådana egenskaper, inte minst i sitt arbete på Hovsjöskolan.” 

Årets övriga nominerade kandidater var: Joakim Brunnström, Södertälje basketbollklubb och Metin Yildirim, Södertälje fotbollsdomarklubb. Stort tack för era insatser!

2020 års 5i12-pris i Södertälje

Prisutdelning och manifestation

2020 års 5i12-pris i Södertälje går till Stiftelsen Läxhjälpen. Erica Hagström hämtade priset på den förinspelade prisutdelningen. – De som verkligen ska ha pris är alla de elever som tar den extra stund som krävs för sin läxa, som satsar och försöker lite extra.

Tidigare vinnare

  • 2019: FUB Södertälje/Nykvarn
  • 2018: KRIS
  • 2017: RFSL Södertälje
  • 2016: Kyrkorna i Södertälje
  • 2015: Läsa för integration
  • 2014: Tillsammans för Södertälje
  • 2013: El Sistema 

2020 års lokala politiska manifestation (publicerad i LT)

5i12 – viktigt att vi står enade för människors lika värde

Grunden för ett gott samhälle är den orubbliga sanningen att alla människor är lika mycket värda. Vi tror på och kämpar för ett samhälle fritt från diskriminering och främlingsfientlighet – det är i ett sådant samhälle vi vill leva.

Samhällsdebatten har hårdnat den senaste tiden och vi ser på den utvecklingen med oro. Vi har en lagstiftning som förbjuder diskriminering men vi vet att verkligheten inte alltid speglar lagen. Det finns fortfarande många som missgynnas på grund av etnisk tillhörighet, kön eller könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

I Södertälje bor, verkar och lever människor som har sitt ursprung över hela världen. Det är en styrka och vi vill representera alla kommunens invånare. Det ska inte spela någon roll var du eller dina föräldrar har sitt ursprung.

I ett hårdnande samhällsklimat krävs det att vi tydligare än någonsin står upp för det samhälle vi alla vill se. Vi representerar olika partier och tycker olika i en mängd sakfrågor, både stora och små, men vi står enade i vår övertygelse om alla människors lika värde. Vi har kommit en bit på vägen, men det finns fortfarande all anledning att fortsätta uppmärksamma dessa frågor och arbeta för ett bättre samhälle.

För 30 år sedan såg man i Härnösand en liknande utveckling då främlingsfientliga krafter fick ett allt större utrymme i det offentliga samtalet. För att ena medborgarna och arbeta mot främlingsfientlighet och rasism stiftades 5i12-rörelsen. Varje år den 5 december klockan fem i tolv hålls en manifestation för att belysa det fortsatta arbetet.

I år kan det inte bli någon stor manifestation, då detta precis som mycket annat påverkats av den pågående covidpandemin. I år kommer manifestationen i stället ske digitalt. Det har varit en tung och sorglig tid men i det mörka finns ändå ljusglimtar. Kanske kommer vi i framtiden se tillbaka på den här tiden och även minnas alla de tillfällen då människor hjälpte sina medmänniskor och visade hänsyn, kraft och mod för att kanske rädda livet på en främling.

I Södertälje har kommunen, Telge, polisen och LT valt att uppmärksamma 5i12-rörelsens viktiga arbete för allas lika värde genom att i samband med detta datum att utse en person eller organisation som aktivt står upp för mer medmänsklighet i samhället och minskade motsättningar mellan människor från olika kulturer.

Vi väljer varje år en pristagare men vi alla behövs i kampen. Vi – såväl politiker som medborgare – måste stå upp för det samhälle vi vill ha. Det finns de som vill skapa splittring och hat och särskilt i osäkra tider då många känner rädsla kan dessa budskap vara mer lockande. Men vi är övertygade om att vi, tillsammans, kan skapa ett samhälle och ett Södertälje där vi i stället känner trygghet och gemenskap.

Boel Godner (S)

David Winerdal (KD)

Tage Gripenstam (C)

Lars Greger (MP)

Alexander Rosenberg (M)

Metin Hawsho (L)

Sait Yildiz (V)

2020 års nationella 5i12-upprop

Demokatin och pandemin - upplop 5 december 2020

Årets 5i12-manifestationer sker när demokratin i Sverige fyller hundra år. Kampen för allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män hade pågått i många år och som fullföljdes åren runt sekelskiftet 1921 med de formella besluten i Riksdagen som betraktas som demokratins genombrott i Sverige.

Även 5i12-rörelsens trettioåriga arbete grundar sig på grundlagens fri- och rättigheter, nämligen rätten att demonstrera. Att fritt få samlas och höja rösten, fritt uttrycka åsikter och ställa rättmätiga krav. I år sker våra aktiviteter i skuggan av pandemin som tyvärr innebär begränsningar i hur vi manifesterar på gator och torg. De föreskrifter som gäller för pandemin
gäller för alla och även den 5 december och det sätter sina begränsningar som vi måste ta hänsyn till.

Men restriktionerna gäller inte våra budskap. Inte ens en allvarlig pandemi kan tysta våra budskap om mänskliga rättigheter och demokrati. Budskapen har genom åren varierat och har alltid bottnat i demokratin. De har bl a handlat om rasism, främlingsfientlighet, diskriminering, likabehandling, mänskliga rättigheter, hot, hat och våld. Budskap som påverkar och är avgörande för hur en demokrati fungerar.

De budskapen får aldrig tystna, inte ens under en pandemi. Men i år måste det ske under andra former och genom andra kanaler. Här kommer de digitala medierna att spela en ännu större roll än tidigare. Där måste vi även i år höja våra demokratiska röster mot rasism och främlingsfientlighet och för mänskliga rättigheter och demokrati. Så att de hörs och syns i
Södertälje och Umeå, i Malmö och Mellerud, i Norrköping och Växjö, i Minsk och Amazonas och i Warszawa och Washington. Låt de många fredliga och demokratiska rösterna om solidaritet och människors lika värde på olika sätt översvämma och segra över de få rösterna om hat, hot och våld.

När pandemin är över kommer den att utvärderas ur olika aspekter, bland annat hur den har drabbat olika grupper i samhället. Det finns redan nu tecken på att den oftare drabbar utsatta människor beroende på varifrån vi kommer, hur vi bor, ålder, kön, vilken inkomst vi har mm. Många, speciellt våra äldre lever i ensamhet på grund av besöksrestriktionerna.

En speciellt utsatt grupp är också våra asylsökande som lever under svåra förhållanden med en oviss framtid och få sociala kontakter. Ett kort telefonsamtal i höstmörkret kräver inte mycket men kan bidra till att göra vardagen ljusare. Någon kan inte göra allt men alla kan göra något.
Gör din röst hörd - det gör skillnad! 

Om 5i12

5i12-rörelsen har sitt ursprung i Härnösand där den bildades i slutet av 1980-talet efter några tragiska dödsfall och uppblossade våldsamheter mellan ortsbor och flyktingar. Namnet anspelar på klockan – 5i12 det är snart midnatt och hög tid att göra något innan det är för sent. Läs gärna mer om 5i12-rörelsen på deras hemsida www.5i12.com.

För människors lika värde och mot främlingsfientlighet och rasism!