Aktuellt från Europa Direkt Södertälje


Välkommen till panelsamtal

2017-09-06: Det börjar dra ihop sig till val i Tyskland, och vi vill gärna tillsammans med er samtala kring vad utgången skulle kunna innebära för Europa, Tyskland och samarbetet mellan Tyskland och Sverige. Läs mer >


State of the Union

2017-09-04: Nu är det snart dags! EU- kommissionens ordförande, Jean Claude Juncker ska nästa vecka framföra sitt tal om tillståndet i unionen. Läs mer >


Panelsamtal: EU och frysta förhandlingar med Turkiet

2017-08-22: Relationerna mellan EU och Turkiet har försämrats den senaste tiden. Vad står på spel och hur är det politiska läget i Turkiet? Välkommen på ett panelsamtal den 1 september i Europahuset. Läs mer >


Rapport om grundläggande rättigheter

2017-08-22: FRA- Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har nu funnits i 10 år. I anknytning till detta har FRA givit ut en rapport om hur arbetet hittills har implementerats. Läs mer >


En gemensam migrationspolitik?

2017-08-16: Det har under en tid diskuterats om EU behöver en gemensam politik på migrationsområdet. Eurobarometerns undersökning pekar på att ca 68% av EU-medborgarna skulle rösta ja till en sådan lösning. Läs mer >


Världsdagen för humanitära insatser

2017-08-15: Världsdagen för humanitära insatser är årsdagen för den bombattack som skedde 2003 i Bagdad mot FN:s högkvarter som resulterade i att 22 biståndsarbetare miste sina liv. Läs mer >


EU och globaliseringen

2017-08-15: I maj i år fördes diskussioner i Europaparlamentet kring ett reflektionsdokument som EU-kommissionen tagit fram kring hur EU bör arbeta med globaliseringens för och nackdelar i framtiden. Läs mer >


Utlysning

2017-08-10: Den europeiska ekonomiska och sociala kommittéen, utlyser 2017 års pris till det civila samhället med fokus på projekt som syftar till att integrera människor på arbetsmarknaden. Läs mer >


Den fria rörligheten för personer

2017-08-09: Den fria rörligheten för personer har många av oss som rest inom EU stött på utan att kanske vara medvetna om den. Men hur fungerar den? Läs mer >


Terrorism oroar svenskarna minst

2017-08-07: Den i särklass viktigaste frågan för EU, rankar medlemsländerna är terrorism. Men enligt Eurobarometern tycker svenskarna annorlunda. Läs mer >