Aktuellt från Europa Direkt Södertälje


Vad är solidaritetskåren?

2017-06-12: " Jag kan inte och vill inte acceptera att Europa är en kontinent präglat av ungdomsarbetslöshet. Jag kan inte och vill inte acceptera att milleniegenerationen kan bli den första generation på 70 år som är fattigare än sina föräldrar" Läs mer >


EU-positivismen ökar i Sverige

2017-06-09: Tidigare har Sverige bara haft en liknande ökning mellan 2008-2010. Men skillnaderna mellan partitillhörigheterna är tydliga där liberalerna är mest positiva och sverigedemokraterna mest skeptiska. Läs mer >


Britternas nyval och påverkan på Brexit

2017-06-09: Nyvalet i det brittiska parlamentet gav förvisso flest röster till de konservativa Tories men det gav också ett minskat mandat för partiet. Något som Theresa May inte hade hoppats på. Läs mer >


Sverige högt upp i ny EU-rankning

2017-05-24: Enligt en tillsatt expert jury värderas Sverige högt när det kommer till inflytandet i EU, i flera kategorier. Läs mer >


Välkommen på föreläsning, Migration i Europa

2017-05-22: Hur ser asylprocessen ut idag? Hur ser migrationen ut i Europa? Vad för tendenser finns och vad finns att önska mer av när det kommer till asyl och migration? Ta chansen att lyssna till Nadja Hatem om detta högaktuella ämne! Läs mer >


Europaparlamentets åtgärder mot Ungern

2017-05-18: Europaparlamentet har under flera år observerat Ungerns inskränkningar av de demokratiska principerna och grundläggande rättigheter och sätter nu press på Ungern att agera i rätt riktning och följa de europeiska värderingarna. Läs mer >


EU:s framtida utmaningar

2017-05-10: I nyligen framförda debatter framkom vilka utmaningar som EU står inför. Även EU:s medborgare har sagt sitt och markerat vilka områden EU bör fokusera på. Läs mer >


Vart är Ungern påväg?

2017-05-05: Den demokratiska utvecklingen i Ungern har bekymrat EU-kommissionen. Nu kräver kommissionen att få svar från medlemsstaten vart landet är på väg! Läs mer >


EU:s relation med Turkiet

2017-04-27: Mycket har hänt i Turkiet den senaste tiden som gör att förhandlingarna om en eventuell anslutning till EU är tveksam i dagsläget. Läs mer >


Frankrike vid ett EU-vägskäl

2017-04-25: Den 7:e maj gör den EU-positiva, mittenpolitikern, Emmanuel Macron upp med den EU-skeptiska och högerpolitiska Marine Le Pen om den franska presidentposten. Läs mer >