Aktuellt från Europa Direkt Södertälje


EU:s gemensamma jordbrukspolitik

2017-02-06: Många bönder har fått tagit del av bidrag från EU. Det har handlat om allt från modernisering av jordbruksbyggnader till förbättrandet av uppfödningsförhållanden. Det primära syftet med de ekonomiska stöden är att bistå jordbrukarna i att använda miljömässigt hållbara metoder men också för att bli mer konkurrenskraftiga. Läs mer om jordbrukspolitiken här! Läs mer >


Välkommen till lunchföreläsning:                                             Europa, jordbruket och maten. (FULLSATT!)

2017-02-02: Jordbruksexperten Gunnar Rundgren har författat böcker som bland annat berört hur konsumenter omedvetet blir förda bakom ljuset genom tron att vi, genom våra val av livsmedel, kan kontrollera jordbruket. Likaså hur kommersialiseringen påverkat jordbruken, både ur ett klimatperspektiv men också genom en social problematik, nationellt, europeiskt och globalt. Läs mer >


EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

2017-01-26: Förutom de fyra friheterna (varor, personer, tjänster och kapital) reglerar EU även vissa fri och rättigheter genom EU stadgan. Här erkänns individens rättigheter gentemot EU och stadgan är sedan 2009 juridiskt bindande för medlemsstaterna. Läs mer >


Europa och året som gått  – fråga experterna

2016-12-08: Lunchseminarium den 13 december: Det har varit ett mycket händelserikt EU-år. Vad har hänt 2016 och hur påverkar det oss? Lunch och registrering från 12:00, seminariet börjar 13:00 och pågår till 14:30. Anmäl senast den 9 december till europadirekt@sodertalje.se . Allt är kostnadsfritt. Läs mer >


Handelsavtalet mellan EU och USA

2016-12-07: Lunchseminarium den 15 september: Undrar du vad handelsavtalet mellan USA och EU kommer att innebära? Vad som händer i förhandlingarna? Eller hur det stundande presidentvalet påverkar handelsavtalet? Läs mer >


Den europeiska cykelutmaningen har avgjorts

2016-05-30: Vinnare blev Gdańsk i Polen. De hade både flest kilometrar inom kommungränsen och antal cyklade kilometrar per tusen invånare. Södertälje cyklade 7 605 km inom kommunen och i kategorin km/1000 invånare kom vi på plats 27 av 52. Bra jobbat! Läs mer >