Aktuellt från Europa Direkt Södertälje


EU fortsatt stark faktor i svensk utrikespolitik

2018-02-19: Den svenska regeringens utrikesdeklaration presenterades i förra veckan. Margot Wallström som förde fram presentationen uttalade just vikten av EU samarbetet för bland annat den svenska säkerhetspolitiken. Läs mer >


Trakasserande parlamentariker utreds av kollegor

2018-02-02: Vid trakasserier i Europaparlamentet ska utredning av parlamentariker göras av kollegorna. Parlamentariker Anna Hedh är inte nöjd, "Det ska inte sitta EU-parlamentariker och ta emot de här anklagelserna." Läs mer >


Världscancerdagen

2018-02-02: Den 4 februari är inte bara en söndag, utan är även världscancerdagen. En dag som särskilt vill lägga fokus på kunskapslyft och medvetenhet kring cancer. Sjukdomen är idag också den vanligaste arbetsrelaterade dödsorsaken inom EU och därför är det av stor vikt att det förebyggande arbetet fortsätter. Läs mer >


Arbetslösheten i EU och Sverige

2018-02-02: Nya mätningar från Eurostat, kring EU:s arbetslöshet har gjorts för föregående år. För svensk del innebar det en marginell minskning av arbetslösheten och inte heller är Sverige i topp vad gäller de lägsta procenten av arbetslöshet i EU. Läs mer >


Förintelsens minnesdag

2018-01-26: Idag vill vi särskilt uppmärksamma förintelsens minnesdag. Det är idag 73 år sedan förintelselägret Auschwitz - Birkenau befriades. Idag är en dag att minnas de som föll offer under förintelsen men också en dag att lyfta vikten av allas lika värde. Läs mer >


De friaste och ofriaste i Europa

2018-01-24: Som vi nämnt i tidigare artikel rankades Ungern som ett av de länder i EU som är minst fritt. Freedom House, rankar årligen länder genom att gradera deras civila och politiska friheter. Sverige rankades som ett av de topp tre friaste länderna i Europa. Läs mer >


Ungern vill skattestraffa NGO:s

2018-01-18: I tisdags yttrade den ungerska regeringen att de kommer föreslå en ny lag som innebär att NGO:s kan bli skatteskyldiga och sanktionerade för att de bidrar till "medverkande av illegal migration" eller att de mottagit utländska bidrag. Läs mer >


Plastavfallet, en utmaning för EU

2018-01-17: 25 miljoner ton plastavfall per år, så mycket genereras i EU. Utav de 25 miljoner tonen exporteras ca 85%  av avfallet till Kina. Nu sätter importförbudet i Kina stopp för detta vilket nu tvingar EU att hitta andra lösningar. Läs mer >


Superdatorer, framtiden för EU?

2018-01-16: EU-kommissionen vill nu påbörja ett arbete bestående av ett europeiskt nätverk av superdatorer. Sverige har hittills valt att inte delta i samarbetet. Läs mer >


Översikt: Europeiska val 2018

2018-01-16: I september i år är det dags för det svenska valet. Men det kommer också ske en hel del andra president och parlamentsval runt om i Europa under 2018. För att få en bättre översikt kommer här en lista på aktuella val under året. Läs mer >