Aktuellt från Europa Direkt Södertälje


Sverige och UK- tuffa förhandlingar

2017-10-19: Förhandlingar mellan UK och EU går långsamt. Den initiala tanken var att det under dagens möte skulle vara möjligt för stats och regeringscheferna att ge klartecken om handlingsavtalet. Men så blir inte fallet. Läs mer >


EU och cyberbrottens framfart

2017-10-12: Julian King, EU-kommissionär för säkerhet, är oroad för att EU har underskattat cyberbrottens verksamhet och framfart. Läs mer >


Vilket land är mest jämställt i EU?

2017-10-11: Sverige, ligger överst på en 100% skala över jämställdhet som det Europeiska jämställdhetsinstitutet tagit fram. Läs mer >


Välkomna på lunch om investeringsmöjligheter

2017-10-02: Välkommen till en exklusiv lunch om investeringsmöjlig-heter med expertpanel från Almi, Swedbank, EU-kommissionens representation i Sverige och Europeiska investeringsbanken. Läs mer >


Fortsatta gränskontroller?

2017-09-28: Om säkerhetsläget i Sverige fortsatt kräver en förlängning av gränskontroller kan det bli en förlängning redan i november i år. Läs mer >


Scania får EU-böter

2017-09-27: 8 miljarder kronor blir prislappen på den bot som Scania får efter deltagande i kartellverksamhet. Scania kan dock komma att överklaga anklagelserna. Läs mer >


Istanbulkonventionen

2017-09-25: "Europarådets Istanbulkonvention är världens mest omfattande internationella avtal om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet." I år stod det klart att EU ansluter sig till konventionen. Läs mer >


Nedladdning - Liten påverkan på industrin

2017-09-22: Enligt resultatet från en utbegärd studie påverkas den lagliga försäljningen inte negativt i särskilt stor utsträckning utav olaglig nedladdning. Inom vissa området har det snarare en positiv effekt. Läs mer >


Vem syr dina kläder?

2017-09-11: Nu och då nås vi av rapporteringar av omänskliga arbetssituationer i klädfabriker. Hur kan detta fortgår och vad görs för att komma till rätta med problemen? Vad gör EU? Välkommen till afterwork med seminarium om detta på Tom Tit’s Experiment! Läs mer >


EU-dom, Rätt till omfördelning av flyktingar

2017-09-07: Nu står det klart, EU-domstolen ger ministerrådet rätt när det kommer till omfördelning av flyktingar. Något inte alla EU-länder uppskattar. Läs mer >