Aktuellt från Europa Direkt Södertälje

Samernas nationaldag

2017-02-06

Dagen till ära uppmärksammar vi samernas nationaldag!

1992 vid den 15:e samekonferensen bestämdes att den 6:e februari skulle utgöra den dag som firas över hela Sápmi. 1993 var det första året som nationaldagen officiellt firades. Valet av datum symboliserar vikten av det första samiska landsmötet i Trondheim, på initiativ av Elsa Laula Renberg.

Samerna utgör idag en av Sveriges minoriteter och det samiska språket tillhör likaså ett av de erkända minoritetsspråken.