I Europeisk politik och information vimlar det av förkortningar, vilket kan göra det svårt att hänga med. Här har vi sammanställt en lista med förkortningar och korta förklaringar. Har vi missat någon? Hör av dig, listan uppdaterats löpande.

Listan står i bokstavsordning

ALDE

Alliance of Liberals and Democrats for Europe, på svenska ”alliansen av liberaler
och demokrater för Europa”. En partigrupp i Europaparlamentet. Från Sverige är Centerpartiet och Liberalerna representerade här.

 

De gröna/EFA

EFA står för European Free Alliance, på svenska Europeiska Fria Alliansen.
De Gröna/EFA är en partigrupp i Europaparlamentet. Från Sverige är Miljöpartiet representerade här.

 

DG

Directorate-Generals, på svenska generaldirektorat (GD). Avdelning inom EU-kommissionen som arbetar med ett politikområde.

 

ECR

European Conservatives and Reformists, på svenska Europeiska konservativa och
reformister. En partigrupp i Europaparlamentet. Sverige har inga ledamöter i den här gruppen.

 

EFDD

Europe of Freedom and Direct Democracy, på svenska Frihet och Direktdemokrati i Europa. En partigrupp i Europaparlamentet. Från Sverige är Sverigedemokraterna representerade här.

 

ENF

Europe des Nations et des Libertés, på svenska Nationernas och friheternas Europa. En partigrupp i Europaparlamentet. Sverige har inga ledamöter representerade i den här gruppen.

 

EPP

European People’s Party, på svenska Europeiska folkets parti. En partigrupp i Europaparlamentet. Från Sverige är Kristdemokrater och Moderater representerade här.

 

GUE/NGL

European United Left–Nordic Green Left, på svenska Europeiska Förenade Vänstern/
Nordiska Gröna Vänstern. En partigrupp i Europaparlamentet. Från Sverige är Vänsterpartiet representerade här.

 

MEP

Member of the European parliament, på svenska blir det ledamot i europaparlamentet

 

NI

Non-inscrits, som direktöversatt till svenska blir ”Icke inskrivna”, men man skriver Grupplösa, och det syftar till att man inte är medlem i någon av de politiska grupperna i europaparlamentet. Inga av de svenska ledamöterna är grupplösa.

 

S & D

Socialist’s and Democrat’s group, på svenska socialister och demokraters grupp. En partigrupp i Europaparlamentet. Från Sverige är Socialdemokrater och Feministiskt initiativ representerade här.