Aktuellt från Europa Direkt Södertälje

Internationella kvinnodagen

2017-03-08

Idag slår vi på Europa Direkt Södertälje, ett slag för den internationella kvinnodagen! En dag som synliggör jämställdhetens mål och dess utmaningar men som också kan inspirera kring det fortsatta arbete som finns framför oss.

Även om vi har närmat oss en större jämställdhet så finns fortfarande områden som behöver förbättras. För att nämna några så har kvinnor fortfarande lägre lön än män, lägre pension och är fortfarande mer hemma än männen.

Tittar vi till just de ekonomiska aspekterna i relation till jämställdhet inom EU institutionerna och bland EU:s medlemsstater kan kortfattat sägas följande: på Europeiska kommissionen är ca 55% av de anställda kvinnor. Sysselsättningsgraden för kvinnor i EU var 2016 65,5% medan männen kom upp till 77%.

Europaparlamentet har i år därför valt att fokusera på kvinnors ekonomiska ställning och inflytande. Arbetet kommer att ske genom att belysa och diskutera följande 5 teman:

  • Frihet från våld
  • Kvinnor inom vetenskap, teknik och matematik
  • Balansen mellan arbete och privatliv/löneskillnader
  • Genderperspektivet i beslutsfattande
  • FN:s mål för hållbar utveckling

För att nämna ytterligare positiva belysanden av just kvinnor inom EU kommer i veckan flera evenemang anordnas. I veckan kommer bland annat vinnaren av EU-priset för kvinnliga innovatörer presenteras. 1 av de 12 finalisterna är svensken Petra Wadström, grundare av företaget Solvatten AB.  

Intresserad av att veta mer?

Lär gärna mer i Europeiska kommissionens årsrapport om Equality - Between women and men in the EU.