Evenemang och nyheter

Besök Europaparlamentet digitalt

Bild som visar webbsidan där man kan boka ett digtalt besök i Europaparlamentet

2021-02-04

Sedan pandemin slog till har Europaparlamentet i Bryssel haft stängt för besökare vilket har gjort det svårt att hålla kontakten med medborgarna. Därför erbjuder Europaparlamentet istället digitala presentationer, skräddarsydda!

Intresserade kan även bjuda in en ledamot att tala. Projektet med digitala presentationer om EU och Europaparlamentet har utvecklats med många grupper i åtanke, t.ex. skolor och universitet, opinionsbildare och andra medborgargrupper.

Allt är självklart kostnadsfritt och presentationernas innehåll kan anpassa efter gruppens önskemål och intressen, med fokus på nedanstående teman: 

• europeiska unionens historia och värden
• de europeiska institutionernas struktur och arbete
• europaparlamentets befogenheter, sammansättning, roll och funktionssätt samt aktuella frågor
• hur EU påverkar din vardag
• hur gör man om man vill föra en dialog med Europaparlamentet och dela med sig av sina åsikter vad gäller viktiga EU-frågor.

Bjud in en ledamot

Intresserade kan också bjuda in en ledamot att tala inför gruppen. Under en 60-minuter lång presentation på ett av de 24 officiella EU språken får grupper med 10-300 deltagare möjligheten att fördjupa sina EU-kunskaper och ställa sina frågor.

Kanske är du nyfiken på hur Europaparlamentet fungerar? Kanske vill du veta hur EU påverkar vardagen i ditt land, region eller stad? Kanske har du en hjärtefråga som du vill lära dig mer om?

För att boka en presentation ska gruppledaren fylla in ett formulär med information om gruppen och besöket.

Mer information finns på Europaparlamentets hemsida, här finner du även formuläret.