Evenemang och nyheter

Extrainkallat möte för Europeiska rådet

2020-03-11

Med anledning av coronaviruset Covid-19 har en extra insatt videokonferens hållits mellan stats- och regeringschefer i EU på tisdagskvällen. Syftet med mötet var att koordinera insatserna mellan medlemsländerna samt hur länderna kan samarbeta.

Statsminister Stefan Löfven kommenterade mötet i en presskonferens. Statsministern sa bland annat att sammarbetet på EU-nivå ger möjlighet att samordna åtgärder och insatser. Vid mötet talade man bland annat om att säkerställa att et finns tillräcklig medicinsk utrustning, hur de ekonomiska konekvenserna kan begränsas och uppdrog hälso- och inrikesministrarna  att fortsättninsvis ha daglig kontakt för att stämma av arbetet.

Om du vill se presskonferensen i efterhand hittar du den här:

Presskonferens - Statsministern kommenterar extrainkallade europeiska rådet

Mer information om Europeiska rådets arbete mot Covid-19 hittar du på Europeiska rådets hemsida.