Varför ska jag rösta

Valbås i en röstningslokal allmänna valen.

Den 9 juni 2024 är det EU-val och då röstar miljontals européer. Att rösta är alltid viktigt – i kommunvalet, regionvalet, riksdagsvalet och EU-valet. Det är en möjlighet att göra din röst hörd i frågor som du bryr dig om och du är med och bestämmer hur Europeiska unionens framtid ska se ut.

Använd din röst för att vara med och förändra världen du lever i

Det kan vara lätt att glömma hur många människor som påverkas av hur det går i EU-valet. Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar oss alla: de största länderna och de minsta byarna, den mäktiga koncernen och den ensamma egenföretagaren, det globala och det lokala. EU:s lagar handlar om det som angår människor – miljö, trygghet, invandring, socialpolitik, konsumenträttigheter, ekonomi, rättsstaten och mycket mer. I dag har varje viktig nationell fråga också en europeisk infallsvinkel. Din röst avgör vilka ledamöter av Europaparlamentet som ska företräda dig när nya lagar blir till, den påverkar valet av Europeiska kommissionen. Det är beslut som formar din och många andras vardag.

Använd din röst för att tackla de globala utmaningarna

I en alltmer komplex, instabil och sammankopplad värld arbetar Europeiska unionen med globala utmaningar som inget EU-land klarar av på egen hand. Att tackla de många utmaningar vi står inför är en svår uppgift – att rösta är ditt sätt att påverka hur det ska gå till.

Du kan läsa mer om EU-valet 2024 på Europaparlamentets hemsida och på Valmyndigheten.