Föreningsstöd valfrämjande aktiviteter 2022

Södertälje kommun vill att så många som möjligt utnyttjar sin demokratiska rättighet att rösta. Här kan du läsa om olika satsningar som kommunen gör för att så många som möjligt ska välja att rösta i valen den 11 september 2022.

Vart fjärde år är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. I år det val den 11 september. Röstberättigade medborgare kan då rösta, och där med påverka Sveriges, kommunens och regionens utveckling.