Allmänna valen 2022

Aktuellt för valet 2022


 • Camilla Hjort, kommunikatör, spelar in faktafilm om valen med modersmålsläraren Arwad Marouki.
  Nu finns valfilmer på olika språk – hjälp gärna till att sprida dem!

  2022-07-01: För att så många som möjligt ska kunna ta till sig av den viktiga informationen om höstens val satsar kommunen på faktafilmer på flera språk. Nu finns filmer på svenska, engelska, arabiska, finska, suryoyo och teckenspråk. Sprid dem gärna i dina sociala medier-kanaler. Läs mer >


 • Öka kunskaperna om demokrati och val – se kostnadsfri digital föreläsning!

  2022-06-29: På vilka olika sätt kan man rösta? Varför ska man rösta? Det är några frågor som tas upp. Statsvetaren Jenny Madestam delar med sig av sina kunskaper om demokrati, valdeltagande och rösträtt. Susanna Karlsson från kommunens valadministration informerar om vallokaler och ambulerande röstmottagning. Den inspelade föreläsningen finns på kommunens valwebb, Youtube och Facebook. Läs mer >


 • Lär känna sociala medier-valinformatörerna!

  2022-06-23: Wasay, Rozy och Shamash – så heter medborgarna som anställts för att skapa innehåll om val och demokrati för Södertälje kommuns sociala medier. Nu finns filmer där de presenterar sig, berättar om sina intressen, vad som driver dem och varför de tycker det är viktigt att rösta i de allmänna valen den 11 september 2022. Läs mer >


 • Höstens val lyfts under 100-tusen medborgarfestivalen

  2022-06-15: Den 17-19 juni firar Södertälje kommun att vi nu passerat 100-tusen medborgare. På lördagen den 18 juni har kommunen ordnat aktiviteter kopplat till val och demokrati, detta för att uppmärksamma att det är val 11 september i år. Läs mer >


 • Demokratiträffar mellan lokala politiker och medborgare

  2022-06-10: Föreningar/studieförbund i Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden samt föreningar/studieförbund som riktar in sig på personer med funktionsnedsättning erbjuds att boka in demokratiträffar. Under träffarna får små grupper av medborgare samtala med en liten grupp lokala politiker om demokrati, rösträtt och val. Träffarna är en av kommunens valfrämjandeaktiviteter inför höstens val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Läs mer >


 • Fem föreningar/studieförbund får bidrag för aktiviteter inför höstens val

  2022-04-13: Föreläsningar och informationsmöten om demokrati, träffar mellan politiker och medborgare, kultur- och aktivitetsdag för unga vuxna med funktionsvariation, information i sociala medier och broschyrer som delas ut under matcher. Det är några av aktiviteterna som föreningar och studieförbund beviljas bidrag till. Läs mer >


 • valsymbol södertälje kommun val 2022
  Förlängd ansökningstid för jobb som valinformatör

  2022-04-11: Inför de allmänna valen 2022 timanställer och utbildar Södertälje kommun valinformatörer. Arbetet är politiskt neutralt, det handlar om att informera om när det är val, vilka som får rösta och hur valet går till. Ansökningstiden förlängs nu till den 20 april 2022. Läs mer >


 • Södertälje kommun breddar konceptet med valinformatörer inför valen 2022

  2022-03-21: Liksom tidigare år informerar valinformatörerna om när det är val, vilka som får rösta och om vikten av att rösta. Nytt inför höstens val är att låta vissa valinformatörer skapa innehåll, exempelvis filmklipp, för att spridas i kommunens sociala kanaler. Läs mer >