Åtgärdsplan främjat valdeltagande 2022

Inför valen i september 2022 har Södertälje kommun en åtgärdsplan för att främja valdeltagandet.

I juni 2021 antog kommunstyrelsen en åtgärdsplan för att främja valdeltagandet i de allmänna valen 2022. Syftet med projektet, som har en budget på cirka 1,6 miljoner kronor, är att:

 • medborgarna i kommunen ska känna till att det är val till riksdag, regionfullmäktige och  kommunfullmäktige den 11 september 2022
 • ska ha kunskap om vilka som har rösträtt i valen, hur det går till att rösta samt när och var man kan rösta
 • att så många som möjligt av kommunens röstberättigade medborgare väljer att använda sin rösträtt

Målgruppsanpassning

Det blir generella insatser som når alla medborgare i kommunen. Samtidigt satsas det även på insatser som når särskilt prioriterade målgrupper:

 • medborgare 18–49 år, förstagångsväljare baserat på ålder finns här
 • utrikes födda
 • personer med funktionsnedsättning
 • medborgare i områden/valdistrikt i kommunen med lägst valdeltagande i tidigare val (Ronna, Hovsjö, Geneta och Fornhöjden)
 • I den mån insatserna är möjliga och relevanta att anpassa ur ett könsperspektiv indikerar SCB:s valdeltagandestatistik från 2018 att det är viktigt att lägga extra fokus på män

Åtgärdsplanen innehåller flera aktiviteter, några exempel:

 • föreningsstöd för att främja valdeltagande
 • rekrytering av valinformatörer
 • informationsbroschyrer
 • information i sociala medier
 • skapa mötesarenor mellan medborgare och förtroendevalda
 • utbildning om demokrati och val för kommunens medarbetare
 • sms-utskick till medborgare

Här kan du läsa om åtgärdsplanen som kommunstyrelsen fattade beslut om 2021-06-16: Handlingar kommunstyrelsen, åtgärdsplan för att främja valdeltagandet 2022

Skoldebatter - en aktivitet i kommunens handlingsplan för demokratiutveckling 2021-2024

Åtgärdsplanen för att främja valdeltagandet ingår som en av aktiviteterna i kommunens "handlingsplan för demokratiutveckling 2021-2024", som antogs av kommunstyrelsen i maj 2021. I den handlingsplanen finns flera aktiviteter kopplat till valet:

 • genomföra skoldebatter inför valet 2022, debatterna ska ske i samverkan med fristående skolor
 • uttala stöd till rektorer för att genomföra skolval i samtliga kommunala skolor i allmänna valen 2022 och europaparlamentsvalet 2024
 • uttala stöd till rektorer för att öppna upp för de politiska ungdomsförbunden i skolorna

Här kan du ta del av innehållet i handlingsplanen för demokratiutveckling, se under fliken Demokrati: Styrande dokument Södertälje kommun