Att rösta

Valinformation på svenska

Här kan du läsa om valen till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen den 11 september 2022. Du behöver inte ha svenskt medborgarskap för att rösta i region- och kommunalval, det räcker att du varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen. Alla som har rösträtt får röstkort hemskickat från Valmyndigheten.

valbroschyrer-1200.jpg
Södertälje kommun har tagit fram två informationsbroschyrer inför höstens val. En med information på svenska, engelska, arabiska, finska och suryoyo. Den andra är på lättläst svenska. Broschyrerna finns bland annat att hos Kontaktcenter i Stadshuset och på biblioteken. Valinformatörer som arbetar veckorna innan valen kommer även dela ut broschyrer.

Du som vill kan ladda ned dem som en PDF:

Informationsbrsoschyr val 2022 svenska, engelska, finska, arabiska, suryoyo (PDF, öppnas i nytt fönster)

Informationsbrsoschyr val 2022 lättläst svenska (PDF, öppnas i nytt fönster)

Du hittar även lättläst information här på valwebben: Lättläst om valen 2022

Rösträtt och röstlängd

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, alltså den 12 augusti inför valen 2022. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Det finns dock två undantag:

 • utlandssvenskar,
 • medborgare i ett annat EU-land, men bosatt i Sverige (gäller vid val till Europaparlamentet).

Om du anser att du felaktigt är utesluten från röstlängden eller anser att dina uppgifter om rösträtt är felaktiga har du möjlighet att begära rättelse i röstlängden.

Inför valen 2022 ska länsstyrelsen i så fall ha fått din begäran om rättelse i röstlängden skriftligt senast den 30 augusti.

Läs mer på Valmyndighetens sida om Rösträtt och röstlängd

Rösträtt till de olika valen

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september. Det gäller vid alla val. Det finns särskilda regler för de olika valen.

Val till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.
Val till region- och kommunfullmäktige

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.
Val till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för EU-valet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom EU stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

EU-medborgare och folkbokförd i Sverige

Du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige kan anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

EU-medborgare som vill lämna den svenska röstlängden

Du som EU-medborgare och folkbokförd i Sverige kan lämna den svenska röstlängden. Om du lämnar den svenska röstlängden kommer du vid nästa EU-val att tas med i ditt hemlands röstlängd. Det innebär att du kan rösta i det landet och du kan inte rösta i det svenska valet.

Blankett utträde ur den svenska röstlängden 537-1 Pdf, 79 kB. (Pdf, 79 kB)

Kontakta myndigheten i ditt hemland om du har frågor om rösträtten i ditt hemland.

För dig som har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder

Inför val till Europaparlamentet kan du som har dubbelt medborgarskap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

Utlandssvenskar
 • En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige.
 • Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.
 • Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.
 

Anmäl dig till röstlängden

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket.

Blankett anmälan till röstlängden på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.

EU-medborgare som har full immunitet

Du som är medborgare i ett EU-land och har full immunitet och bor i Sverige men inte är folkbokförd här, har rösträtt i val till regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet om du senast 30 dagar före valet anmäler dig till röstlängden.

Röstkort

rostkort_kuvert.jpg

Röstkortet innehåller information om vilka val du har rösträtt i, och vilken vallokal du tillhör.

Alla som har rösträtt får ett röstkort

Senast den 24 augusti ska du ha fått ditt röstkort skickat till din folkbokföringsadress i Sverige.

På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

När behöver du röstkortet?

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal.

Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Du som är utlandssvensk får ett utlandsröstkort

Utlandsröstkort är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar.

Utlandsröstkorten skickas tidigare än vanliga röstkort och skickas ut senast den 23 juli. Du kan använda utlandsröstkortet för att brevrösta eller rösta på ambassader eller konsulat.

Om du befinner dig i Sverige under valet kan du beställa ett nytt röstkort som gäller för röstning i Sverige.

I vilken vallokal ska jag rösta?

Rösta i din vallokal på valdagen

På valdagen den 11 september kan du rösta i din vallokal eller i någon av alla röstningslokaler för förtidsröstning.

Vallokaler och öppettider

På ditt röstkort som du får hemskickat i brevlådan från Valmyndigheten står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider.

Ta med dig id-handling

Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling. 

Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du inte kan rösta i din vallokal

Du kan då rösta i en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen den 11 september.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Budrösten kan lämnas in som förtidsröst i en röstningslokal eller på valdagen den 11 september i din vallokal. Sista dag att göra i ordning rösten är på valdagen.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Vad behöver jag för att budrösta?

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. Läs mer om budröstning på Valmyndighetens webbplats: Att rösta med bud

Förtidsrösta

När det är val kan du förtidsrösta fram till och med valdagen, var som helst i hela landet. Lokaler för förtidsröstning finns i varje kommun.

Förtidsröstningen öppnar den 24 augusti 2022

Varje kommun bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning. Valmyndigheten samlar informationen, kartor och adresser till alla vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Du kan förtidsrösta var som helst i hela Sverige.

Södertälje kommun har tio förtidsröstningslokaler

Här hittar du en lista över alla förtidsröstningslokaler i kommunen: Förtidsröstningslokaler

Vad behöver jag för att förtidsrösta?

Ta med dig id-handling och röstkort.

Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Om du saknar ett röstkort

Du kan du beställa ett nytt röstkort. Ta kontakt med Valupplysningen, telefon: 020-825 825.

Du kan även kontakta kommunens Kontaktcenter, telefon: 08–523 010 00, besöksadress: Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, Södertälje

Läs mer om att förtidsrösta

Valmyndigheten - förtidsröstning

 

Så här förtidsröstar du
 1. Ta valkuvert och valsedlar.
  Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen.
 2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm.
 3. Lämna valkuverten och ditt röstkort till röstmottagaren.
 4.  Visa id-handling för röstmottagaren.
  Hos röstmottagaren måste du visa att du är du på något av följande sätt: 
  - visa en id-handling
  - vara känd av röstmottagaren
  - någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa sin id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Röstmottagaren antecknar att du har röstat

Kuvertet med ditt röstkort och valkuvert klistras igen av röstmottagaren och skickas till din vallokal.

Är du utlandssvensk och vill förtidsrösta i Sverige

Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige under ett val behöver du beställa ett nytt röstkort som gäller för röstning i Sverige.

Du kan inte rösta i Sverige om du inte står med i röstlängden. Du behöver då rösta från utlandet för att kunna läggas till i röstlängden.

Vad händer efter att jag röstat?

Ditt röstkort och ditt valkuvert skickas till din vallokal

I en lokal för förtidsröstning finns det ingen röstlängd att pricka av att du har röstat. Dina valkuvert skickas därför tillsammans med röstkortet till din vallokal på valdagen.

I vallokalen prickas du av i röstlängden och röstkortet skiljs från valkuvertet eller valkuverten.

Det innebär att dina valkuvert inte kan kopplas ihop med ditt röstkort när rösterna räknas.

Om du ångrar din förtidsröst

Du kan ångra din förtidsröst genom att rösta i din vallokal på valdagen den 11 september.

Du kan inte förtidsrösta flera gånger, då kommer samtliga röster bli ogiltiga.