Föreläsningar

Föreläsning Myndigheten för delaktighet (MFD): Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning

Maria Montefusco, utredare på Myndigheten för delaktighet (MFD) föreläser för politiker och tjänstepersoner i Södertälje kommun 21-12-08. Temat är: Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning. Inför föreläsningen har Maria tagit del av kommunens åtgärdsplan för att främja valdeltagandet i de allmänna valen 2022.

Föreläsning Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF): Demokratiarbete och skolval 2022

Cecilia Ilhammar och Rebecka Hinn, utvecklingsledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), föreläser för politiker och tjänstepersoner i Södertälje kommun 22-01-27. Temat är: skolval 2022 och demokratiarbete.

Föreläsningarna är en del av kommunens satsning på projektet; åtgärdsplan för att främja valdeltagandet i de allmänna valen 2022. Inför föreläsningarna har föreläsarna tagit del av kommunens åtgärdsplan samt kommunens handlingsplan för demokratiutveckling 2021-2024. Läs mer om dem här: Åtgärdsplan för främjat valdeltagande samt handlingsplan för demokratiutveckling