Mötesarenor

Inför valen 2022 finns olika mötesarenor mellan medborgare och förtroendevalda politiker. Mötesarenor skapas i områden med lågt valdeltagande i tidigare val (Hovsjö, Ronna, Geneta, Fornhöjden), och vid festivaler och event som arrangeras i kommunen våren/sommaren 2022.

Unga medborgare kan skicka in frågor till lokala politiker!

Lördagen den 27 augusti 2022 under Södertäljefestivalen blir det en politisk debatt mellan partierna i Södertälje kommunfullmäktige. Fokus är frågor som intresserar unga. Vi hoppas nu få in många frågor från medborgare i kommunen som är upp till 25 år gamla.

Frågorna blir utgångspunkten för debatten där moderatorn gör ett urval. Vi kan inte lova att alla frågor tas upp, men lovar att alla frågor sammanställs och skickas till de politiska partierna. Det här blir ett sätt för unga medborgare att tala om för politikerna vilka frågor som känns viktiga. Mer information om den politiska debatten kommer inom de närmaste veckorna.

Alla medborgare, upp till 25 år, kan skicka in frågor. Enskilda personer, skolklasser, föreningar med barn- och ungdomsverksamhet etc. kan också skicka in frågor.

  • Du som ställer frågan – skriv gärna in ålder och var i Södertälje du bor.
  • Skolklasser får gärna skriva vilken skola och vilken klass som skickar in en fråga.
  • Föreningar får gärna skriva vilken förening som skickar in en fråga.

Ställ frågorna via formuläret längre ned - eller via post

Frågorna skickas in via formuläret här nedan, det går också bra att skicka in via post till adress:

Södertälje kommun

Enheten för utredning och hållbarhet, Åsa Hultén

151 89 Södertälje

Vi behöver dina frågor senast onsdagen den 24 augusti

Passa på att fråga om sådant som intresserar dig, sådant som du tycker är viktigt, inga frågor är för stora eller för små! Är det något som du tycker känns oklart kring att skicka din fråga, kontakta oss via e-postadressen: utredarenheten@sodertalje.se

Formulär - ställ frågor till lokala politiker

Mötesarenor medborgare och politiker

Demokratiträffar för föreningar/studieförbund

Demokratiträffar för föreningar/studieförbund i Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden samt föreningar/studieförbund som riktar in sig på personer med funktionsnedsättning

Under våren och sommaren genomför Södertälje kommun en rad valfrämjande aktiviteter för att uppmärksamma medborgarna i kommunen på att det är val den 11 september samt för att informera om vilka som har rösträtt i de olika valen, hur man gör när man röstar och när och var man kan rösta.

En av aktiviteterna är att arrangera demokratiträffar mellan medborgare och lokala politiker där små grupper av medborgare i ett urval av kommunala verksamheter, trossamfund och föreningar/studieförbund får möjlighet att träffa och samtala med en liten grupp lokala politiker i ett sammanhang som känns tryggt och välbekant för de som medverkar. Samtalets tema är demokrati, rösträtt och val.

De föreningar/studieförbund som får erbjudande om demokratiträffar är:

  • föreningar/studieförbund som är anslutna till kommunens föreningsregister och som är aktiva i Ronna, Hovsjö, Geneta och Fornhöjden
  • föreningar/studieförbund som är anslutna till kommunens föreningsregister och som riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Vi erbjuder ett begränsat antal träffar - först till kvarn gäller

Kontakta Minar Milkon senast den 20 juni om ni är intresserade av att ha en demokratiträff i er förening/studieförbund.

I intresseanmälan ska ni ange vem som är kontaktperson för träffen (namn, e-postadress, telefonnummer), vilket datum och vilken tid som er föreningen/studieförbundet skulle önska att ha en demokratiträff samt vilken adress föreningens/studieförbundets lokal har.

Kontaktuppgifter:

E-post: minar.milkon@sodertalje.se

Telefon: 076-719 52 30

Höstens val 100-tusen medborgarfestivalen den 18 juni

På lördagen den 18 juni under festivalen kommer det att finnas ett demokratitält vid Järnagatan 2, ovanför Marentrapporna. Där kommer lokala politiker från kommunen att närvara mellan klockan 12:00-16:00. Kom gärna förbi för att prata om val och demokrati och ställ dina frågor!

På ett bord i tältet kommer det att finnas åtta hinkar, varje hink representerar ett politikområde. Genom att kasta en boll i en av hinkarna får du som medborgare möjlighet att tycka till om vilka politiska frågor du tycker är viktigast i kommunen inför höstens val.

Klockan 17:00 – 18:00 kommer det att ske en utfrågning av de politiska partierna i Södertälje kommunfullmäktige, temat för utfrågningen styrs av vilka hinkar som har fått flest bollar i demokratitältet. Gabriella Malki är moderator för utfrågningen. Hon är en ung Södertäljebo som drivs av att göra skillnad och brinner för samhällsfrågor. Gabriella är poddare och entreprenör och har tidigare modererat Town Hall Meetings som Läsfrämjarinstitutet anordnat i samverkan med andra aktörer.