Demokratiberedningen

Demokratiberedningen är kommunstyrelsens organ för att följa, bereda och ta initiativ i frågor som bland annat berör demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och valdeltagande.

 

demokratiberedningen

demokratiberedningen

Politikerna i Demokratiberedningen: Från vänster: Anne-Marie Larsson (M), Jonny El Zaouki (MP), Rima Haro (S), Anna Bohman Enmalm (S), Per Norlin (V), Nina Wahlin (C), Metin Hawsho (L), Marie Ahumada (V). På bilden saknas: Fadi Ablahad (KD), Abraham Halef (S), Beata Kuniewicz (SD).

Om Demokratiberedningen:

Beredningens uppgifter är:

 • höja valdeltagandet i kommunen
 • bidra till ett större samhällsengagemang
 • utveckla nya former för medborgardialog

Prioriterat är arbetet med kommunens barn och unga så att deras röster blir hörda och ges ett större inflytande i politiska beslut och satsningar.

Demokratiberedningen har 11 ledamöter. Beredningens ledamöter består av representanter från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen. 

 • Abdalahad Fadi (KD)
 • Ahumada Marie (V)
 • Bohman Enmalm Anna (S)
 • El Zaouki Jonny (MP)
 • Halef Abraham (S)
 • Haro Rima (S)
 • Hawsho Metin (L)
 • Kuniewicz Beata (SD)
 • Larsson Anne-Marie (M)
 • Norlin Per (V)
 • Wahlin Nina (C)

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med politikerna? Du hittar deras kontaktuppgifter i Förtroendemannaregistret/Demokratiberedningen

Ordförande för Demokratiberedningen:
Anna Bohman Enmalm (S) 
Tele: 08-523 069 37, 070-247 99 10
E-post: anna.bohman@sodertalje.se