Demokratiberedningen

Demokratiberedningens uppdrag är att arbeta för att demokratin ska fungera på bästa vis i Södertälje kommun. Demokratiberedningen arbetar med frågor som bland annat berör demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och valdeltagande.

Demokratifilm: Gör din röst hörd!

Ungdomar har många idéer och en vilja att vara med och påverka. Men det är inte alltid de vet hur de ska gå till väga. Med vår nya demokratifilm: Gör din röst hörd! vill vi öka ungas kunskap om att de kan vara med och påverka i samhället. Deras röster och åsikter är viktiga. Genom filmen vill vi uppmana till engagemang och inspirera till att göra sin röst hörd. Här hittar du filmerna på Youtube:

långa versionen 2:21 minuter, extern länk, öppnas i nytt fönster

korta versionen 59 sekunder, extern länk, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur du kan vara med och påverka

demokratiberedningen

demokratiberedningen

Politikerna i Demokratiberedningen: Från vänster: Anne-Marie Larsson (M), Jonny El Zaouki (MP), Rima Haro (S), Anna Bohman Enmalm (S), Per Norlin (V), Nina Wahlin (C), Metin Hawsho (L), Marie Ahumada (V). På bilden saknas: Fadi Ablahad (KD), Abraham Halef (S), Beata Milewczyk (SD).

Om Demokratiberedningen:

Beredningens uppgifter är:

 • höja valdeltagandet i kommunen
 • bidra till ett större samhällsengagemang
 • utveckla nya former för medborgardialog

Prioriterat är arbetet med kommunens barn och unga så att deras röster blir hörda och ges ett större inflytande i politiska beslut och satsningar.

Demokratiberedningen har 11 ledamöter. Beredningens ledamöter består av representanter från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen. 

 • Abdalahad Fadi (Kristdemokraterna, KD)
 • Ahumada Marie (Vänsterpartiet, V)
 • Bohman Enmalm Anna (Socialdemokraterna, S)
 • El Zaouki Jonny (Miljöpartiet, MP)
 • Halef Abraham (Socialdemokraterna, S)
 • Haro Rima (Socialdemokraterna, S)
 • Hawsho Metin (Liberalerna, L)
 • Larsson Anne-Marie (Moderaterna, M)
 • Milewczyk Beata (Sverigedemokraterna, SD)
 • Norlin Per (Vänsterpartiet, V)
 • Wahlin Nina (Centerpartiet, C)

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med politikerna? Du hittar deras kontaktuppgifter i Förtroendemannaregistret/Demokratiberedningen

Ordförande för Demokratiberedningen:
Anna Bohman Enmalm (S) 
Tele: 08-523 069 37, 070-247 99 10
E-post: anna.bohman@sodertalje.se