Demokratiberedningen

Demokratiberedningen är kommunstyrelsens organ för att följa, bereda och ta initiativ i frågor som bland annat berör demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och valdeltagande.

Just nu - tyck till om arbetet med att ta fram en strategi för kommunens demokratiarbete

Dina synpunkter är viktiga oss. Vi hoppas att du vill bidra till strategins innehåll. Läs mer här: Tyck till om Demokratistrategin

demokratiberedningen

demokratiberedningen

Politikerna i Demokratiberedningen: Från vänster: Anne-Marie Larsson, Jonny Elzaouki, Rima Haro, Anna Bohman Enmalm, Per Norlin, Nina Wahlin, Metin Hawsho, Mari Ahumada. På bilden saknas: Lilly Liiv, Sait Yildis, Fadi Ablahad, Abraham Halef.

Om Demokratiberedningen:

Beredningens uppgifter är:

 • höja valdeltagandet i kommunen
 • bidra till ett större samhällsengagemang
 • utveckla nya former för medborgardialog

Prioriterat är arbetet med kommunens barn och unga så att deras röster blir hörda och ges ett större inflytande i politiska beslut och satsningar.

Demokratiberedningen har 11 ledamöter. Beredningens ledamöter består av representanter från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen.

 • Abdalahad Fadi (KD)
 • Ahumada Mari (V)
 • Bohman Enmalm Anna (S)
 • Elzaouki Jonny (MP)
 • Halef Abraham (S)
 • Haro Rima (S)
 • Hawsho Metin (L)
 • Larsson Anne-Marie (M)
 • Lilly Liiv (SD)
 • Wahlin Nina (C)
 • Yildiz Sait (V)

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med politikerna? Du hittar deras kontaktuppgifter i Förtroendemannaregistret/Demokratiberedningen

Ansvarig tjänsteman Demokratiberedningen: Sofie Somers, utredare, enheten för utredning och hållbarhet, e-post: sofie.somers@sodertalje.se 

Aktuellt - tyck till om arbetet med att ta fram en strategi för kommunens demokratiarbete

Dina synpunkter är viktiga oss. Vi hoppas att du vill bidra till strategins innehåll. Läs mer här: Tyck till om Demokratistrategin