Demokratiberedningens arbete

För att nå det uppsatta målet om ett högre valdeltagande i kommunen är det viktigt att engagera många människor i demokratifrågor. Demokratiberedningen arbetar bland med att arrangera workshops, seminarier, studiebesök och andra aktiviteter som syftar till att hitta nya demokratiambassadörer i kommunen.

 

Debattartiklar

Debattartikel i Länstidningen Södertälje 13 oktober 2017: Demokratin behöver dig - kom till Medborgardagen
Länk till artikeln i Länstidningen, öppnas i nytt fönster
Artikeln i PDF-format, öppnas i nytt fönster
Artikeln i word-format, öppnas i nytt fönster

Debattartikel i Länstidningen Södertälje 9 september 2017: Tillsammans ökar vi demokratin i Hovsjö
Länk till artikeln i Länstidningen
Artikeln i PDF-format, öppnas i ett nytt fönster

Debattartikel i Länstidningen Södertälje 27 april 2017: "Alla behövs för att stärka och utveckla demokratin",
länk till artikeln i Länstidningen,
Artikeln i PDF-format, öppnas i ett nytt fönster

Debattartikel i Länstidningen Södertälje, mars 2016: "Demokratin behöver dig" (PDF-fil, öppnas i ett nytt fönster)

 

Marlen Eskander och Anna Bohman Enmalm

T.v. Marlen Eskander Assyriska Föreningen, och Anna Bohman Enmalm (S), Demokratiberedningens ordförande, är glada över att Projektet Hovsjö Forum startar i augusti 2017. "Det fantastiska med projektet är att det bygger på medskapande där kommunen och flera aktörer från civilsamhället är med", säger Marlen Eskander.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har beviljat Assyriska föreningen i samverkan med Södertälje kommun och flera företrädare för civilsamhället 735 000 kronor. Pengarna ska användas för att starta Hovsjö Forum, ett projekt för demokratiutveckling.

Syftet med Hovsjö Forum är att stärka engagemanget hos invånarna i Hovsjö, en av stadsdelarna i Södertälje som kännetecknas av lågt valdeltagande och svag demokratisk delaktighet. Projektet ska bland annat bidra till ökat engagemang, ökat valdeltagande, demokratisk medvetenhet och delaktighet. Hovsjö Forum ska arbeta med information, folkbildning och olika arrangemang som idrottsaktiviteter, seminarium och diskussionsträffar.

– Det är positivt för Södertälje och Hovsjö att det här viktiga demokratiprojekt med så många goda krafter i samverkan har beviljats stöd, säger Anna Bohman Enmalm, (S), ordförande i demokratiberedningen, Södertälje kommun.

Sju olika aktörer samverkar

Det är Assyriska föreningen i Södertälje som har beviljats 735 000 kronor, men flera aktörer samverkar i projektet; Södertälje kommun, Hyresgästföreningen, Sörmlandsidrotten, Ignatios folkhögskola, Hagabergs folkhögskola och Telge Hovsjö.

– Det fantastiska med projektet är att det bygger på medskapande där kommunen och flera aktörer från civilsamhället är med och bidrar till att öka engagemanget i området. Vi ser fram emot att kavla upp ärmarna och arbeta tillsammans på gräsrotsnivå, säger Marlen Eskander, Assyriska Föreningen, även grundare av projektet Läsa För Integration, som bland annat finansieras av Södertälje kommun.

Planen är att starta fler demokratiforum

Projektet Hovsjö Forum pågår från augusti 2017 till augusti 2018. Men planen är att ansöka om pengar för fortsatt verksamhet efter det första projektåret. Blir det framgångsrikt finns även förhoppningar att starta demokratiforum på fler platser i kommunen.

Nu påbörjas rekryteringen av personal som ska arbeta med Hovsjö Forum. Projektet ska utgå från en lokal i Hovsjö Hub. Aktiviteter kommer även att kunna hållas i de olika föreningarnas lokaler och på olika platser i stadsdelen.

– Genom Hovsjö Forum kan civilsamhället tillsammans med kommunen bidra till att öka den demokratiska delaktigheten. Vi vet att föreningsaktiviteter och engagemang kan ge fler tillgång till bredare sociala nätverk, och det fungerar för att motverka det demokratiska utanförskapet, säger Anna Bohman Enmalm.


Vill du veta mer eller har du frågor?

Kontakta: Anna Boman Enmalm, ordförande Demokratiberedningen, Södertälje kommun, e-post: anna.bohman@sodertalje.se, tele: 08-523 069 37

Marlen Eskander, Assyriska Föreningen, e-post: marlen.eskander@lasaforintegration.se

 

Fakta MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, delar sammanlagt ut 4 miljoner kronor till sju lokala resurscentra. Förutom Södertälje går pengarna till projekt i Alby (Botkyrka), Husby (Stockholm), Gottsunda (Uppsala), Vivalla (Örebro) och Rosengård (Malmö).

Pengarna går till projekt som ska starta lokala resurscenter i stadsdelar och bostadsområden som kännetecknas av lågt valdeltagande och svag demokratisk delaktighet och ska användas till att driva mötesplatser för lokalt engagemang där boende i området inspireras att delta i nätverk, grupper eller föreningar. Resurscentren ska fungera som en länk mellan boende och etablerade föreningar och organisationer. Det ska kunna erbjuda stöd och vägledning så att de boende får bättre möjligheter att framföra sina åsikter och påverka beslut. Totalt inkom 21 ansökningar till bidraget Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter 2017. För mer information: mucf.se