Medborgardialoger

Demokratiberedningen har arrangerat flera medborgardialoger för att inhämta sunpunkter från medborgare i Södertälje. Här kan du ta del av bilder och information från de olika dialogerna.

Om demokratistrategin 3 maj 2017
Om demokratistrategin 15 december 2016