Om demokratistrategin 3 maj 2017

Alla Södertäljebor bjuds in att diskutera och påverka kommunens kommande strategi för demokratiarbetet. Där kan medborgarna ställa frågor, lämna synpunkter och träffa tjänstemän som arbetar med strategin och politiker från kommunens Demokratiberedning.

Den 3 maj 2017, var representanter från demokratiberedningen i Geneta, Ronna och Hovsjö och pratade med invånare om hur de vill utveckla demokratin. För att möta alla olika språkbehov finns broschyrer framtagna på flera språk, i dessa kan även medborgare direkt skriva i sina förslag och synpunkter.
Här är broschyren "Tyck till om demokrati" på:

Svenska (PDF, öppnas i ett nytt fönster)
Engelska (PDF, öppnas i ett nytt fönster)
Arabiska (PDF, öppnas i ett nytt fönster)
Finska (PDF, öppnas i ett nytt fönster)

Vi tar gärna emot fler synpunkter på vad vi som kommun kan göra för att utveckla demokratin i Södertälje. Läs mer om hur du kan lämna dina sunpunkter: tyck till om demokratin