Tyck till om Demokratistrategin

Våren 2017 börjar arbetet med att ta fram en övergripande strategi för Södertälje kommuns demokratiarbete. Strategin ska sätta inriktningen för kommunens arbete med att utveckla och stärka demokratin och öka möjligheterna för medborgarnas inflytande.

Dina synpunkter är viktiga för kommunen. Vi hoppas att du vill bidra till strategins innehåll. Vi vill att du tycker till, lämnar förslag och idéer på hur vi som kommun kan bli bättre på att jobba med frågor som rör demokrati. Du kan svara i formuläret nedan eller mejla dina synpunkter till e-postadress: demokrati@sodertalje.se

 

 

Välkommen på medborgardialoger

Alla Södertäljebor bjuds in att diskutera och påverka kommunens kommande strategi för demokratiarbetet. Där kan du ställa frågor, lämna synpunkter och träffa tjänstemän som arbetar med strategin och politiker från kommunens Demokratiberedning.

Tid: 27 april klockan 17.00 - 19.00.
Plats: Södertäljebyrån, Saltsjögatan 1.

Tid: 3 maj

  • Hovsjö centrum klockan 10.15 - 12.00
  • Geneta centrum klockan 13.00 - 14.30 
  • Ronna centrum klockan 14.30 - 16.00

Tid: 5 maj klockan 17.00-18.00
Plats: Café Nova, Lunagallerian plan 2. För dig som är 15-25 år. Ingen föranmälan krävs.

tyck till om kommunens strategi för demokrati

Strategin kommer bland annat att utgå från de här frågorna:

  • Vad kan kommunen göra för att öka valdeltagandet?
  • Hur kan kommunen underlätta för medborgare att delta i demokratiska processer?
  • Hur kan kommunen underlätta för medborgare att vara med och påverka perioderna mellan riksdagsvalen?
  • Hur kan vi hitta nya former för dialog mellan medborgare och politiker?
  • Hur kan vi öka engagemanget och inflytandet hos Södertäljes ungdomar?