Val till Sametinget 16 maj 2021

Här finns information till dig som har rösträtt och ska rösta i valet till Sametinget den 16 maj 2021. Röstkort och material för röstning skickas ut ungefär 30 dagar före valdagen.

Enligt Valmyndigheten finns det ett antal persoer i Södertälje kommun som är med i den slutliga röstlängden till Sametingsvalet. Det betyder att de har rätt att rösta i valet till Sametinget den 16 maj 2021.

Olika sätt att rösta

Ungefär en månad innan valdagen den 16 maj skickar Valmyndigheten material och röstkort hem till alla som har rösträtt och finns med i den slutliga röstlängden.

Materialet innehåller röstkort, valsedlar, valkuvert, omslagskuvert och information om hur du gör i ordning din röst.

Du kan brevrösta så fort du har fått ditt material med posten. Du kan även rösta genom att gå till en vallokal. Vallokalerna håller öppet mellan klockan 8.00 och 20.00. Närmaste lokal finns i Stockholm på Hyresgästlokalen, Åsögatan 79, bv.

Läs mer om valet på Valmyndighetens webbplats

Du hittar all information om valet till Sametinget på Valmyndighetens webbplats: Rösta i valet till sametinget