Valet 2018

Den 9 september är det val till Sveriges riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Södertälje kommun, Demokratiberedningen kommer att genomföra flera olika aktiviteter inför valet, och även stötta olika föreningars valaktiviteter.

På kommunens webbsida för valet hittar du mer information: sodertalje.se/val2018. Webbsidan fylls på med information. Under fliken Valaktiviteter kommer vi berätta om olika aktiviteter som kommunen genomför inför valet - med syfte att få fler att rösta och engagera sig i demokratiska processer. Bland annat finns information om demokratifestivalen Hovsjö för alla som arrangerades i juni.

Vi berättar om aktiviteter som genomförs av föreningar som beviljats föreningsbidrag från kommunen för att uppmuntra till ökat valdeltagande. Här kan du läsa mer om bidraget som föreningar kunde söka tidigare i år: Föreningsbidrag för att uppmuntra till ökat valdeltagande