Valet 2018

Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Södertälje kommun, Demokratiberedningen kommer att genomföra flera olika valfrämjande åtgärder. En av dem är att erbjuda föreningsstöd för att öka valdeltagandet 2018.

Partipolitiskt obundna föreningar och studieförbund som finns i Södertälje kommuns föreningsregister kan ansöka om bidraget för att ordna aktiviteter inför valet.

Totalt 300 000 kronor kommer att betalas ut, pengarna fördelas på flera ansökningar. Det betyder att en förening/studieförbund inte kan beviljas hela bidragssumman.   

Bidraget får användas till att:

  • Sprida information om valet
  • motivera personer att rösta
  • genomföra aktiviteter/skapa samhällsengagemang som ökar intresset att rösta 
  • särskilt prioriterade grupper är ungdomar och människor som inte tidigare har röstat

Bidraget går att söka mellan den 7 februari och 2 mars 2018.

Läs mer här: Föreningsbidrag för att uppmuntra till ökat valdeltagande