Digitala Södertälje

Digitala Södertälje

Digitalisering – det ordet har säkert inte undgått någon av oss. Det är en samhällsförändring som pågår nu och som kommer att pågå lång tid framöver. I Södertälje kommun är digitalisering redan högt på agendan för flera verksamheter och kommunen har som ambition att ta ett samlat grepp om den digitala utvecklingen.

Vår ambition är att ligga i framkant i den digitala utvecklingen. Vi vill förbättra servicen för dig som medborgare, öka kvaliteten och tillgängligheten, oavsett om det är via webb, telefon och/eller ett personligt möte.

E-tjänster

Vi har e-tjänster, som du hittar under rubriken E-tjänster och blanketter. E-tjänsterna underlättar för dig när du ska söka förskola, boka anläggning eller beställa nybyggnadskarta och ansöka om arbete som timanställd med mera.

Öppna data

Vi har också publicerat öppna data (kommunala nyckeltal, tillgängliga för alla att använda sig av och skapa egna tjänster. Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU. På nationell nivå är det Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har uppdraget att påskynda uppöppnandet av information och öppna data från statliga myndigheter.

Samarbetar med Hack for Sweden

Vi är kommunpartner med Hack for Sweden, som har regeringsuppdraget att stödja innovation genom öppna data. Därutöver ingår Södertälje i ett samarbetsprojekt kring öppna data i Stockholmsregionen.

Skoldata på Hemnet

Vi delar också öppen skoldata till Hemnet.se som nyttjar den för att i sin kartbild vid bostadssök även rita ut kommunens olika skolor och förskolor. Det är därmed den första tillämpningen av kommunens öppna data och visar direkt på ett mervärde för dig som medborgare.

RPA

RPA är en förkortning för Robotic Process Automation. Det är en så kallad mjukvarurobot eller digital medarbetare. Den digitala medarbetaren kan programmeras till att göra repetitiva uppgifter i olika system. 

Södertälje kommun har precis anställt en robot, skräddarsydd att automatiskt genomföra enklare administrativa uppgifter där samma moment upprepas många gånger. Roboten frigör tid för medarbetare att arbeta med att utveckla och förbättra verksamheten.

WiFi i stadskärnan

Södertälje är en av 20 svenska städer som har tilldelats 15 000 euro för att bygga ett gratis wifi-nät i stadskärnan. EU-medlen möjliggör utbyggnaden av wifi i en första etapp på Storgatan i Södertälje. Projektet har planerats av kommunen tillsammans med Centrumföreningen.

EU-medlen är en del av projektet Wifi4eu vars syfte är att främja fri tillgång till trådlöst internet för invånare och besökare på offentliga platser. Sammanlagt har mer än 13 000 orter inom EU ansökt om pengar från Wifi4eu. Projektet, som är ett viktigt led i genomförandet av Digitala Södertälje, förväntas vara genomfört under 2019.

Vi tar ett samlat grepp om digitaliseringen

Södertälje kommun ska på bästa sätt använda sig av digitaliseringens möjligheter för att skapa nya effektiva digitala arbetssätt och processer. Att digitalisera är nödvändigt för att klara vårt grunduppdrag att leverera bästa möjliga välfärd, service och tjänster till Södertäljebor, företag och besökare, detta med god insyn och hög tillgänglighet.

Följ utvecklingen

Det händer mycket inom digitaliseringen. Här kommer vi löpande att publicera allt som händer framöver.