Digitala Södertälje

processplan för digitalisering i Södertälje kommun

Digitalisering – det ordet har säkert inte undgått någon av oss. Det är en samhällsförändring som pågår nu och som kommer att pågå lång tid framöver. I Södertälje kommun är digitalisering redan högt på agendan för flera verksamheter och kommunen tar ett samlat grepp om den digitala utvecklingen.

I Södertälje kommun tar vi ett samlat grepp om digitaliseringen för att på bästa sätt använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nya effektiva digitala arbetssätt. Att digitalisera är nödvändigt för att klara vårt grunduppdrag, att leverera bästa möjliga välfärd, service och tjänster till Södertäljebor, företag och besökare, detta med god insyn och hög tillgänglighet.

Att arbeta med utveckling i en föränderlig värld är inte något nytt i Södertälje, men den demografiska utvecklingen, vi blir fler och lever allt längre, och digitaliseringen ställer helt nya krav. Hastigheten i utvecklingen gör att dessa krav förändras allt snabbare.

Södertälje kommun har identifierat ett antal områden inom digitalisering som vi arbetar med parallellt för att höja förändringstakten, ta vara på synergieffekter samt öka mervärdet för såväl medborgare som medarbetare i kommunen.

De tekniker och tillämpningar vi arbetar med ska vara skalbara, utvecklingsbara och förvaltningsbara och därmed kunna leverera ett ökat mervärde till Södertäljeborna. Nedan beskrives i korthet några av de saker som pågår inom digitalisering i Södertälje just nu:

Robot Ragnhild (RPA)

Södertälje kommun lanserar nu RPA (Robotic Process Automation) där Human Resources (HR) är vår första pilot med vår digitala medarbetare Ragnhild. Roboten Ragnhild är en så kallad mjukvarurobot som är bra på att göra repetitiva arbetsuppgifter. Syftet med en mjukvarurobot är att öka kvaliteten i leveransen och frigöra tid.
https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/nyhetslista-startsida/sodertalje-kommun-anstaller-sin-forsta-robot--valkommen-ragnhild/

Robot KIM (Chatbot)

Kontaktcenter inför nu chatbotten Kommun-Kim. Denna chatbot blir för medborgarna ytterligare en väg in till kommunen. Tanken är att Kim ska öka Kontaktcenters tillgänglighet och förenkla vardagen för våra medborgare, då många frågor kan hanteras och besvaras under dygnets alla timmar.

Öppna data 

Södertälje kommun lanserade vår Öppna-data-portal i januari 2019. Den data kommunen tillgängliggör publiceras direkt på den nationella portalen för öppna data som i sin tur rapporterar vidare till motsvarande europeiska centralportalen för öppna data. 
https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/oppna-data/

Vi delar också öppen skoldata till hemnet.se som använder den för att i sin kartbild vid bostadssök även rita ut kommunens olika skolor och förskolor. Det är därmed den första tillämpningen av kommunens öppna data och visar direkt på ett mervärde för dig som medborgare.

Hack for Sweden

Vi är kommunpartner med Hack for Sweden, som har regeringsuppdraget att stödja innovation genom öppna data. Därutöver ingår Södertälje i ett samarbetsprojekt kring öppna data i Stockholmsregionen.

E-tjänsteplattform

Södertälje lanserade vår e-tjänsteplattform i augusti 2018, vi har idag cirka hundra ärenden i veckan. Södertälje kommun har anslutit sig till det nationella projektet Serverat som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tillväxtverket och Bolagsverket, för att förenkla och effektivisera ansökningsprocesser och skapa mer enhetlighet i restaurangföretagares kontakter med myndigheter.
https://service.sodertalje.se/

Mina Meddelanden

Mina meddelanden är en frivillig tjänst för att säkert kunna ta emot digital post och meddelanden från olika myndigheter. Södertälje kommun har anslutit sig till tjänsten Mina meddelanden genom ett avtal med Skatteverket. Digitaliseringsenheten och IT-enheten arbetar tillsammans med leverantören för att skapa en teknisk basinfrastruktur som möjliggör för andra system att ansluta sig till tjänsten.

Wifi på gator och torg

Södertälje är en av tjugo svenska kommuner som har tilldelats 15 000 euro för att bygga ett gratis wifi-nät i stadskärnan. Arbete pågår att bygga ut wifi på Storgatan, Stortorget och Marenplan, arbetet görs i samspel med IT-enheten, Södertälje centrumförening och Telge Nät. Tidsplanen är att den lanseras innan sommaren.

IoT - sakernas internet (Internet of Things)

Ett arbete pågår att undersöka möjligheten att bygga en så kallad LoraWan (trådlösa nätverk med dubbelriktad kommunikation) i Södertälje för att underlätta kommunikation mellan sensorer såsom uppkopplade soptunnor.
https://ewfeco.com/en/smartare-hantering-av-skrap-i-sodertalje/

Filmer som gestaltar digitalisering

Men vad betyder digitalisering egentligen och var finns nyttan för medborgaren. Södertälje kommun har tagit fram ett antal kortfilmer som försöker förklara olika delar inom digitalisering.

Våra filmer lyfter också fram tidsperspektivet, att det som kan upplevas som en utmaning idag behöver inte alls vara det framöver. Vi tänker att det är viktigt att vi hjälps åt att lyfta blicken för att bättre förstå vår samtid och då även förbereda oss för den.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qo1joawyxjBGXCm7g_a_VTsUbLL9WCq

Följ utvecklingen

Det händer mycket inom digitaliseringen. Du hittar en hel del om digitaliseringen på sidan Digitala Södertälje. Här kommer vi löpande att publicera allt som händer framöver.