Vad är Artificiell Intelligens (AI)?

Vitt papper med den engelska texten artificial intelligence skrivet i versaler.

Artificiell Intelligens, eller AI, är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, som resonerande, inlärning, planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål.

AI är ett brett fält som innefattar allt ifrån röstigenkänning, ansiktsigenkänning och natural language processing (NLP) till förmåga att sortera analysera och förutsäga data och händelser som ger upphov till data.

Exempel på områden som AI används inom är till exempel att vi kan diagnostisera sjukdomar mer träffsäkert, att självkörande bilar analyserar det som finns runt omkring dem för att kunna ta rätt beslut när de kör och att banker använder AI för att förutsäga hur valutakurser ska röra sig.

Ett annat sätt att beskriva och tydliggöra vad AI är, är utifrån begrepp som används om olika fält eller nivåer inom AI som exempelvis strong AI och weak AI.

Läs mer om weak AI på Wikipedia
Läs mer om strong AI på Wikipedia


Mer om AI

Om AI på Wikipedia
Om AI på Europaparlamentets webbsida 
AI for people in a hurry på YouTube
Om organisationen AI Sweden