Digitala ekosystemet

Det  uppkopplad  och sammankopplade samhället är samhället där värden och information (data) justeras och levereras i olika riktningar för att ge mervärde  för våra medborgare, besökare, entreprenörer och kommunen och  ge förutsättningar för att arbeta med datadrivna beslut.

Vi ställs inför frågor såsom hur tillgodoser vi våra medborgares och entreprenörer behov, hur skapar vi en samhällskultur av datadrivna processer. Hur ska vi möta och ta vara på de möjligheter och utmaningar vi står inför in en allt mer uppkopplad och sammankopplad värld.

Det uppkopplade  samhället handlar om att koppla ihop information (data) och att göra den begriplig och tillgänglig till berörda, låt det vara enskild medborgare eller en organisation.

Såsom finns det några lediga parkeringsplatser för rörelsehindrade just nu?

Parkering rörelsehindrade.png

Det sammankopplade samhället handlar om att ta data och lärdomar från det uppkopplade samhället och bygga vidare på det med sensordata, Open data, AI, Automation, Public WIFI och mycket mer för att skapa ett sammankopplat ekosystem av data och information. Hitta och använda synergier och bredda slutanvändarens betydelse. 

Det sammankopplade samhället är naturligtvis också i ett bredare perspektiv om att bygga grunden som gör samtrafik globalt värdefull, livskraftig och pålitlig.