Betalning

Arbete pågår tillsammans med ekonomiavdelningen med att etablera nödvändiga avtal för att Södertälje ska kunna erbjuda betalning online i våra e-tjänster. Ambitionen är att avtalen ska vara på plats under 2022.

Därefter ska den upphandlade betallösningen integreras mot e-tjänsteplattform och ekonomisystem. 

Med en betallösning kommer medborgare kunna betala för tjänster direkt online, och vi får en mer tidseffektiv fakturahantering internt.