Blockkedja

Närbild på en kedja.

Blockkedja

I dagens digitala värld är det viktigt att säkerställa att informationen vi får och förmedlar är riktig. Blockkedjeteknik används allt mer inom många områden för att säkerställa kvalitet och verifiera information.

På Södertälje kommun har vi börjat arbeta med blockkedjeteknik i vår informationshantering. Vi vill ta till vara på möjligheterna att verifiera information och att kunna skapa digitala originaldokument där informationens ursprung är säkerställd.


Bolagsverkets verifieringstjänst

Bolagsverket gjorde under 2021 en prototyp för att verifiera företagsinformation med blockkedjeteknik, till exempel tillstånd och certifikat, och har nu fått ett regeringsuppdrag att arbeta vidare på lösningen. Södertälje kommun har varit delaktig i processen med att verifiera dokument.

Läs om regeringsuppdraget på Bolagsverkets webbplats

Blockkedjeverifierade diplom i Hack for Södertälje

Diplomen till vinnarbidragen i Hack for Södertälje 2022 är digitala originaldokument vars äkthet verifieras med blockkedjeteknik.

Se diplomen här 


Vad är blockkedjeteknik och hur fungerar det?

Läs mer här:

Blockkedja på Wikipedia
Hur fungerar en blockkedja och vad är nyttan för verksamheten? på voister.se
Blockkedjeteknik. Kan decetraliserade register förändra världen? på Kungliga Bibliotekets digiteket.se