Digitala ekosystemet

En illustration som visar flödet av information från smarta sensorer (Sakernas internet) till Öppna data-plattformen och vidare till kommunens chatbot Kim.

I Södertälje har vi ett fokus på att bygga digitala ekosystem som genom synergier ska kunna ge mervärde för olika parter såsom våra medborgare, besökare, entreprenörer och kommunen. Att ge förutsättningar för att arbeta med datadrivna beslut. I detta fall handlar det om att bygga ekosystem mellan IoT, Öppna data och AI.

Vi ställs inför frågor såsom hur tillgodoser vi våra medborgares och entreprenörers behov, hur skapar vi en samhällskultur av datadrivna processer. Hur ska vi möta och ta vara på de möjligheter och utmaningar vi står inför in en allt mer uppkopplad och sammankopplad värld.

Det uppkopplade  samhället handlar om att koppla ihop information (data) och att göra den begriplig och tillgänglig till berörda, låt det vara enskild medborgare eller en organisation.

Såsom att medborgare kan fråga kommunens chatbot KIM vad temperaturen är i kommunens badplatser eller om det finns några lediga parkeringsplatser för rörelsehindrade just nu?

Badplatser bild.png

 

Det sammankopplade samhället handlar om att ta data och lärdomar från det uppkopplade samhället och bygga vidare på det med sensordata, Öppna data, AI, Automation, Offentlig WIFI och mycket mer för att skapa ett sammankopplat ekosystem av data och information. Hitta och använda synergier och bredda slutanvändarens betydelse.