E-tjänster

Skärmbild på Södertälje kommuns e-tjänsteplattform.

På Södertälje kommun har vi e-tjänster för att det ska bli så enkelt som möjligt för medborgare, företagare och andra att göra ärenden som exempel ansöka om olika tillstånd eller skolplats eller lämna synpunkter om kommunens olika verksamheter. Vi arbetar också med e-tjänster internt i kommunorganisationen för att vi ska vara så effektiva som möjligt.

Central e-tjänsteplattform

I Södertälje kommun bygger och publicerar vi, i första hand och i så stor utsträckning som möjligt, våra e-tjänster i en utpekad central e-tjänsteplattform. Syftet är att ta ett samlat grepp kring e-tjänster och tillhandahålla en digital kanal till våra medborgare och medarbetare som har en sammanhållen användarupplevelse där medborgare och företagare kan utföra sina ärenden hos kommunen.

Vi använder Open ePlatform som är en lösning baserad på öppen källkod och används av ett stort antal av Sveriges kommuner. Detta ger goda förutsättningar att samverka med andra kommuner och regioner kring bland annat utveckling och kravställning gentemot leverantören.

Till e-tjänsteplattformen


Flytt av data till andra system med RPA 

I dagsläget jobbar vår RPA-robot Ragnhild med att hämta information från några av våra e-tjänster och sedan föra över den till olika verksamhetssystem.

Läs mer om hur vi arbetar med RPA


Myndighetsdata

E-tjänsteplattformen kan även ta emot data från andra myndigheter och organisationer som Skatteverket, Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån, SCB och Lantmäteriet. Det underlättar för den som använder våra e-tjänster då uppgifter kan hämtas automatiskt, istället för att skrivas in manuellt. Exempel på data som kan hämtas från andra myndigheter är fastighetsbeteckningar, företagsuppgifter och barn du är vårdnadshavare för.