IoT - sakernas internet (Internet of Things)

Kommunen har tillsammans med Telge Nät byggt en så kallad LoRaWAN (trådlösa nätverk med dubbelriktad kommunikation) i Södertälje för att underlätta kommunikation mellan sensorer i uppkopplade enheter. Grundinfrastrukturen kom plats under 2019 och arbetet med att sätta upp sensorer är i full gång.

I dagsläget har vi 160 uppkopplade papperskorgar i centrala Södertälje. Arbetet med uppskalning pågår. Vi gör även tester kring bevakning mot sopdumpning och fuktighetsmätning för proaktiv bevattningskontroll.

Idag har vi även uppkopplade parkeringssensorer på parkeringsplatser för rörelsehindrade och badtemperatursensorer på alla kommunens badsjöar. Nu finns även parkeringsräknare som använder Artificiell intelligens för att bedöma beläggningsgrad på såkallade Hebbeparkeringen.

Vi ser att arbetet med sakernas internet är en viktig del i vårt digitala ekosystem och vi ser många möjliga synergier med andra processer som vi driver, såsom exempelvis öppen data, för att ytterligare öka mervärdet gentemot våra medborgare.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade


Vattentemperatur på badplatser


Tester sker med sensorer för mätning av luftkvalitet samt med uppkopplade livbojar där saknade livbojar automatiskt felanmäls i kommunens system Infracontrol vilket leder till en snabbare och mer effektiv hantering vilket i förlängningen kan rädda liv.

Livboj.jpg


Luftkvalitet i Östertälje

 

IoT sensorer som beräknar beläggningsgrad på parkeringsplats

IT-sansor.png

Som en del av arbetet i Södertälje med IoT (Internet of Things) har vi nu placerat ut en så kallad AI kamera, en ingångs- och utgångskamera.

Denna kamera finns på Sorbonneparkeringen, även kallad Hebbeparkeringen. Kameran avläser antal bilar som åker in och ut från parkeringsplatsen och även om det rör sig om en liten eller stor bil.

Informationen om antal bilar och storlek på bilen skickas över till vår IoT plattform (LoRaWan), inga andra uppgifter sparas eller skickas. Ingen data sparas på kameran.

Denna data kommer vi sedan att använda för att publicera på vår Öppna data portal för att kunna ange realtidsdata kring beläggningsgrad.

Vår AI-Chatbot KiM kommer framöver att kunna ange realtidsdata beläggningsgrad, precis som det kan idag göra för några av våra parkeringsplatser för rörelsehindrade.

 

Vi ser att arbetet med sakernas internet är en viktig del i vårt digitala ekosystem och vi ser många möjliga synergier med andra processer som vi driver, såsom exempelvis öppen data, för att ytterligare öka mervärdet gentemot våra medborgare.