Om öppna data

Öppna data är information som utan krav på avgift eller andra villkor är tillgängliga för alla. Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU.

Genom att tillgängliggöra kommunens öppna data möjliggör vi för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster. På så sätt kan vi både bredda och öka takten i samhällsutvecklingen.

I dagsläget har vi 55 dataset publicerade, vilka är kopplade till den nationella och internationella öppna-data-portalen.

 

Exempel på tillämpningar är:

  • Skolor i Södertälje som kan använda kommunens terrängkarta i Minecraftformat i undervisningen.
  • Kommunens chatbot KIM som använder öppna data för vattentemperatur för att kunna besvara frågor om temperatur på badplatser.
  • Kommunens chatbot KIM använder öppna data för lediga parkeringsplatser för rörelsehindrade för att kunna besvara frågor om tillgänglighet på parkeringsplatserna.
  • Data över fågeltorn som kommer att användas i ett medborgarprojekt för kartering av platser för fågelskådning.
  • Träningsappar läser Södertäljes öppna data om utegym till sina applikationer.
  • Kommunens chatbot KIM använder öppna data för att svara på frågor om beläggningen på Sorbonneparkeringen (Hebbeparkeringen).
  • Kommunens chatbot KIM använder öppna data för att svara på frågor om luftkvaliteten i Östertälje

 

Nedan ett exempel på öppen data - badtemperaturen på kommunens olika badplatser samt parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Badtemperatur.png

 

Parkering rörelsehindrade karta.png