Roboten Ragnhild

Södertälje kommun fortsätter utveckla och skala upp arbetet med mjukvaruroboten Ragnhild som är baserad på tekniken RPA (Robotic Process Automation). Syftet med en mjukvarurobot är att öka kvaliteten i leveransen och frigöra tid för kommunens medarbetare. Ragnhild är bra på att göra monotona och återkommande arbetsuppgifter.

I dagsläget arbetar vår digitala medarbetare Ragnhild med sju processer:

  • Avslutar tidigare timanställd
  • Frånvarorapportering
  • Tillstyrker arbetad tid för timanställda
  • Skapar underlag för arbetsgivarintyg
  • Bokar tid för färdtjänstutredning
  • Habiliteringsersättning
  • Bokar in borgerlig vigsel

Läs mer om vår digitala medarbetare Ragnhild